Skip to main content Skip to primary navigation

Milieumaatregelen

De site van Umicore in Hoboken investeert al geruime tijd 25 miljoen euro per jaar in veilige en eco-efficiënte processen. Op die manier wordt het effect van de raffinage- en recyclage-activiteiten op het milieu en de omgeving tot een minimum beperkt. Als verantwoordelijk en betrokken bedrijf gaat Umicore verder dan het strikt naleven van de milieunormen en legt zelf proactief de lat hoger in het belang van duurzaamheid.

Dankzij de inzet en aandacht van de medewerkers van Umicore in Hoboken zijn de resultaten drastisch verbeterd. Door onderzoek, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën zijn we best-in-class in onze industrie.

Umicore heeft maatregelen genomen, in samenwerking met experts en overheden, voor een schonere lucht, een efficiënt en duurzaam gebruik van water, het beperken en voorkomen van geluidshinder en voor het verbeteren van het klimaat. Een greep uit de belangrijkste acties.