Skip to main content Skip to primary navigation

Lood-in-bloedwaarden

Halfjaarlijks onderzoek naar lood-in-bloedwaarden bij kinderen wonende vlakbij de site

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) meet twee keer per jaar, telkens in het voorjaar en in het najaar, de loodgehaltes in het bloed van de buurtkinderen tussen 1 en 12 jaar uit Moretusburg en een deel van Hertogvelden. In het najaar van 2023 werd de perimeter van de metingen uitgebreid.  

Dit onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. Buurtbewoners wiens kinderen hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een uitnodiging. Het PIH bezorgt de individuele resultaten aan de betreffende ouders, maar maakt de algemene resultaten bekend in een uitgebreid verslag. Stad Antwerpen en Umicore verspreiden hierover telkens een persbericht.  

Persberichten Umicore over lood-in-bloedwaarden

Algemene resultaten PIH

Persbericht Stad Antwerpen - Bijkomende maatregelen

Persbericht Stad Antwerpen - Onderzoek loodwaarden

Umicore investeert al geruime tijd zo’n 25 miljoen euro per jaar in milieumaatregelen die haar uitstoot en het opwaaiend stof aanzienlijk hebben verminderd en de uitstoot van processen nog verder beneden de norm hebben verlaagd. Daarnaast zal de toekomstige groene zone afstand scheppen tussen de site en de nu nog aanpalende buurt. 

Preventieve maatregelen 

We raden onze buurtbewoners sterk aan om hun kinderen aan deze bloedafnames te laten deelnemen. De waarden kunnen zo nauw worden opgevolgd en geven mogelijk aan of er naast de bestaande en lopende projecten, extra waakzaamheid is geboden tegen het opwaaien en verspreiden van stof. 

Omwonenden kunnen ook zelf preventieve maatregelen nemen door de adviezen van de overheid inzake milieu en gezondheid op te volgen.

Voorbeelden van voorzorgsmaatregelen van de Stad Antwerpen

Wanneer uw kind een verhoogde lood-in-bloedwaarden kunt u een gratis stofanalyse bij u thuis laten maken. We voeren bijkomende metingen uit.

Vragen over een gratis stofanalyse thuis? Mail ons.

Wijkwerkster

U kunt onze wijkwerkster Liesbet De Groot van VZW Logo Antwerpen vragen om advies en inlichtingen over de halfjaarlijkse testen. 

Contacteer Liesbet De Groot -- Lokaal Gezondheidsoverleg