Bloedafnames buurtkinderen

Halfjaarlijks onderzoek naar lood-in-bloedwaarden bij kinderen in de buurt

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne organiseert telkens in het voorjaar en in het najaar bloedafnames op vrijwillige basis voor buurtkinderen tussen 1 en 12 jaar uit Moretusburg en Hertogvelden. Daarbij wordt de lood-in-bloedwaarde geanalyseerd. We raden onze buurtbewoners sterk aan om hun jonge kinderen aan deze bloedafnames te laten deelnemen zodat deze waarden nauw kunnen worden opgevolgd. 

Umicore investeert jaarlijks zo’n 25 miljoen euro om haar uitstoot verder te verlagen. Omwonenden kunnen ook zelf preventief werken door de adviezen van de overheid inzake milieu en gezondheid nauwgezet op te volgen.

Vragen over jouw gezondheid of die van je kinderen?

Contacteer wijkwerker Liesbet De Groot van logo Antwerpen. 

Groen nummer

Milieuvragen of -klachten? Wij zijn 24/7 bereikbaar op ons gratis nummer 0800 93739 of via e-mail.

Contacteer ons