Skip to main content Skip to primary navigation

Thema’s van belang

Umicore’s beheer van haar historische vervuiling

Umicore is gegroeid uit het samenbrengen van haar voorlopers Union Minière en Vieille-Montagne, mijnbouwbedrijven en smelterijen die meer dan 125 jaar historiek hebben. In de laatste 20 jaar is Umicore omgevormd tot de leidende materiaaltechnologie- en recyclagegroep van vandaag. Zo speelt Umicore een belangrijke rol in de circulaire economie en, bij uitbreiding, circulaire maatschappij.

Umicore is altijd transparant geweest over historische vervuiling, heeft zich telkens aangepast aan steeds striktere milieunormen en neemt haar verantwoordelijkheden op. De grondige sanering van historische vervuiling is complex en vergt helaas de nodige tijd. Umicore begrijpt dat er vragen en zorgen leven over dit belangrijke onderwerp en onderstreept haar aangehouden ambitie om permanent vooruitgang te boeken.

Voor Umicore is de zorg voor mens en omgeving een absolute topprioriteit: we maken er de nodige middelen voor vrij en gaan bovendien vaak verder dan wat er wettelijk vereist wordt, met het oog op de beste oplossingen voor mens, de omgeving en de toekomst. Er werden al belangrijke inspanningen geleverd maar er moet, onvermijdelijk, ook nog een hele weg worden afgelegd.

“Umicore engageert zich op een verantwoordelijke manier met onze erfenis om te gaan en langetermijnoplossingen uit te werken op basis van wetenschappelijke inzichten en nauwe samenwerking.  

We hechten veel belang aan een open dialoog met onze belanghebbenden en werken in alle transparantie samen met experten en (overheids)instanties.” 

Mathias Miedreich, CEO van Umicore

Dit engagement van Umicore vertaalt zich in concrete en verstrekkende inspanningen en investeringen. Zoals voorgeschreven door de boekhoudregels en jaarlijks geauditeerd, leggen we provisies aan voor remediëringsprojecten vanaf het moment dat de omvang en de kost van het project voldoende betrouwbaar kan ingeschat worden. Deze inschattingen worden periodiek geactualiseerd.

Het volledige overzicht van de lopende saneringsprojecten is een belangrijk en terugkerend hoofdstuk in elk van onze jaarverslagen.

Meer informatie hier (in Engels)