Geschiedenis

Het achtergrondverhaal

De geschiedenis van Umicore gaat al 200 jaar terug. Het begon allemaal toen een aantal bedrijven in de mijn- en smeltindustrie samengingen. Die samensmelting evolueerde geleidelijk naar het materiaaltechnologische en recyclagebedrijf dat Umicore vandaag is.

Waar het allemaal begonnen is

1805 

Op 17 december 1805 kende Napoleon Bonaparte het beheer van de mijn van Vieille-Montagne in Moresnet toe aan Jean Dony, op de plek waar nu de grens ligt tussen België en Duitsland.

1837

Dat was het begin van wat in 1837 de ‘Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne’ zou worden, de oudste voorouder van de latere Umicore-onderneming.

De grens over

1906 

Het verhaal van een andere tak van Umicore, Union Minière, vindt zijn wortels in 1906. Union Minière du Haut Katanga (UMHK) zoals het toen heette, produceerde koper en andere metalen in Congo.

1968

Toen de Zaïrese overheid de activa van het bedrijf in 1968 nationaliseerde, vertrok UMHK er om nieuwe ontginnings- en raffinageactiviteiten te ontwikkelen. Uiteindelijk werd het een subholding van Société Générale de Belgique.

De stukjes van de puzzel

1989

Toen Union Minière in 1989 samensmolt met zijn dochterondernemingen (Metallurgie Hoboken-Overpelt, Vieille-Montagne en Mechim) veranderde Union Minière in een geïntegreerde industriële groep.

1990 

In de tweede helft van de jaren 1990 profileerde Union Minière zichzelf steeds meer als een bedrijf gespecialiseerd in speciale materialen. Het had al zijn resterende mijnbouw- en andere niet-strategische activa verkocht en de focus verlegd naar edelmetalen, zinkproducten met hoge marges en geavanceerde materialen.

2001 

Ter symbolisering van deze tendens om te breken met de mijnbouw en de productie van grondstoffen en basismaterialen veranderde de groep haar naam in 2001 in Umicore. De eerste twee letters van de naam zijn de initialen van Union Minière, een verwijzing naar de historische wortels van de groep.

Een bepalend decennium

2003

De overname van PMG in 2003 voegde een nieuwe dimensie toe aan het bedrijf en hield een belangrijke aanwezigheid in in de sector van katalysatoren in de automobielsector. PMG was in feite de vroegere eenheid van edelmetalen van de Duitse Degussagroep – hetzelfde bedrijf dat in 1887 een stichtende aandeelhouder was van de vestiging in Hoboken van Umicore.

2005

In 2005 splitste Umicore haar koperactiviteiten af in een aparte onderneming genaamd Cumerio. Twee jaar later combineerde ze haar zinkraffinage- en legeringsactiviteiten met die van Zinifex, om een nieuw bedrijf te vormen onder de naam Nyrstar.

2007

Na een transformatieproces van 10 jaar besloot Umicore om zich te concentreren op de ontwikkeling van schone technologieën zoals nieuwe autokatalysatoren, de volgende generatie materialen voor herlaadbare batterijen, brandstofcelkatalysatoren en -membranen, en recyclageprocessen. Ook heeft Umicore zijn geografische aanwezigheid uitgebreid, met name in Azië. 

2010

Om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de belangrijkste megatrends, ontwikkelde Umicore een nieuwe strategie waarbij we technologie combineren met een ondernemingsplan voor de komende vijf jaar. Daar hoorden ook een volledig geïntegreerde benadering voor duurzame ontwikkeling en doelen bij. Umicore ging ook een nieuwe fase in met de ontwikkeling van een nieuwe fabriek voor herlaadbare batterijen in België.

Een nieuwe horizon

2015

Umicore heeft nieuwe vestigingen geopend die de basis vormen voor nieuwe producten en processen. Enkele voorbeelden daarvan zijn nieuwe O&O-centra en het eerste hoofdkantoor in Azië, geopend in het kader van een breder programma omtrent energiegerelateerde toepassingen. Horizon 2020 werd het nieuwe strategische plan, bedoeld om van Umicore de duidelijke marktleider in schone materialen voor mobiliteit en recyclage te maken. 

2017

De herstructurering van Umicores activiteitenportefeuille, met als bedoeling de groeifocus te vereenvoudigen en scherp te stellen, heeft zowel desinvesteringen als verwervingen met zich meegebracht. Zo hebben we twee historische businessunits voor zink verkocht, alsook de activiteiten van Technical Materials en een deel van Thin Film Products. Bij de verwervingen zaten onder meer stationaire katalyse en een tweede kobaltraffinaderij in het Finse Kokkola. In deze geoptimaliseerde portefeuille daalde het aantal businessunits van vijftien naar negen. Umicore wil van duurzaamheid een concurrentievoordeel maken en als onderdeel daarvan heeft het een aansprakelijkheidsverzekering verkregen voor zijn kader voor duurzame kobaltbevoorrading. 

Vandaag

De drie megatrends die de activiteiten van Umicore aandrijven, namelijk grondstoffenschaarste, schone lucht en de overschakeling op elektrische voertuigen, zijn nog nooit zo nadrukkelijk aanwezig geweest. We hebben een duidelijke leiderspositie verworven wat betreft schone materialen voor mobiliteit en recyclage.

De Groep heeft in 2019 (metaal niet inbegrepen) een inkomen van € 3,4 miljard gegenereerd (omzet van € 17,5 miljard) en had op dat moment 11.152 mensen in dienst.