Skip to main content Skip to primary navigation

Geschiedenis

Het achtergrondverhaal

De geschiedenis van Umicore gaat al 200 jaar terug. Het begon allemaal toen een aantal bedrijven in de mijn- en smeltindustrie samengingen. Die samensmelting evolueerde geleidelijk naar het materiaaltechnologische en recyclagebedrijf dat Umicore vandaag is.

1805

Waar het allemaal begonnen is

Op 17 december 1805 kende Napoleon Bonaparte het beheer van de mijn van Vieille-Montagne in Moresnet toe aan Jean Dony, op de plek waar nu de grens ligt tussen België en Duitsland.

1837

Dat was het begin van wat in 1837 de ‘Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne’ zou worden, de oudste voorouder van de latere Umicore-onderneming.

1906

De grens over

Het verhaal van een andere tak van Umicore, Union Minière, vindt zijn wortels in 1906. Union Minière du Haut Katanga (UMHK) zoals het toen heette, produceerde koper en andere metalen in Congo.

1968

Toen de Zaïrese overheid de activa van het bedrijf in 1968 nationaliseerde, vertrok UMHK er om nieuwe ontginnings- en raffinageactiviteiten te ontwikkelen. Uiteindelijk werd het een subholding van Société Générale de Belgique.

1989

De stukjes van de puzzel

Toen Union Minière in 1989 samensmolt met zijn dochterondernemingen (Metallurgie Hoboken-Overpelt, Vieille-Montagne en Mechim) veranderde Union Minière in een geïntegreerde industriële groep.

1990

In de tweede helft van de jaren 1990 profileerde Union Minière zichzelf steeds meer als een bedrijf gespecialiseerd in speciale materialen. Het had al zijn resterende mijnbouw- en andere niet-strategische activa verkocht en de focus verlegd naar edelmetalen, zinkproducten met hoge marges en geavanceerde materialen.

2001

Ter symbolisering van deze tendens om te breken met de mijnbouw en de productie van grondstoffen en basismaterialen veranderde de groep haar naam in 2001 in Umicore. De eerste twee letters van de naam zijn de initialen van Union Minière, een verwijzing naar de historische wortels van de groep.

2003

Een bepalend decennium

De overname van PMG in 2003 voegde een nieuwe dimensie toe aan het bedrijf en hield een belangrijke aanwezigheid in in de sector van katalysatoren in de automobielsector. PMG was in feite de vroegere eenheid van edelmetalen van de Duitse Degussagroep – hetzelfde bedrijf dat in 1887 een stichtende aandeelhouder was van de vestiging in Hoboken van Umicore.

2005

In 2005 splitste Umicore haar koperactiviteiten af in een aparte onderneming genaamd Cumerio. Twee jaar later combineerde ze haar zinkraffinage- en legeringsactiviteiten met die van Zinifex, om een nieuw bedrijf te vormen onder de naam Nyrstar.

2007

Na een transformatieproces van 10 jaar besloot Umicore om zich te concentreren op de ontwikkeling van schone technologieën zoals nieuwe autokatalysatoren, de volgende generatie materialen voor herlaadbare batterijen, brandstofcelkatalysatoren en -membranen, en recyclageprocessen. Ook heeft Umicore zijn geografische aanwezigheid uitgebreid, met name in Azië. 

2010

Om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van de belangrijkste megatrends, ontwikkelde Umicore een nieuwe strategie waarbij we technologie combineren met een ondernemingsplan voor de komende vijf jaar. Daar hoorden ook een volledig geïntegreerde benadering voor duurzame ontwikkeling en doelen bij. Umicore ging ook een nieuwe fase in met de ontwikkeling van een nieuwe fabriek voor herlaadbare batterijen in België.

2015

Een nieuwe horizon

Umicore heeft nieuwe vestigingen geopend die de basis vormen voor nieuwe producten en processen. Enkele voorbeelden daarvan zijn nieuwe O&O-centra en het eerste hoofdkantoor in Azië, geopend in het kader van een breder programma omtrent energiegerelateerde toepassingen. Horizon 2020 werd het nieuwe strategische plan, bedoeld om van Umicore de duidelijke marktleider in schone materialen voor mobiliteit en recyclage te maken. 

2017

De herstructurering van Umicores activiteitenportefeuille, met als bedoeling de groeifocus te vereenvoudigen en scherp te stellen, heeft zowel desinvesteringen als verwervingen met zich meegebracht. Zo hebben we twee historische businessunits voor zink verkocht, alsook de activiteiten van Technical Materials en een deel van Thin Film Products. Bij de verwervingen zaten onder meer stationaire katalyse en een tweede kobaltraffinaderij in het Finse Kokkola. In deze geoptimaliseerde portefeuille daalde het aantal businessunits van vijftien naar negen. Umicore wil van duurzaamheid een concurrentievoordeel maken en als onderdeel daarvan heeft het een aansprakelijkheidsverzekering verkregen voor zijn kader voor duurzame kobaltbevoorrading. 

2020

De COVID-19 pandemie stuurt een ongekende en plotselinge schok door de wereld. Tijdens de pandemie zijn de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers steeds onze eerste prioriteit geweest. Ondanks de marktuitdagingen op korte termijn bleven de belangrijkste megatrends op lange termijn die de groeistrategie van Umicore ondersteunen (grondstoffenschaarste, de elektrificatie van het transport en emissiebeheersing) sterk aanwezig. Onze veerkracht in deze uitdagende tijden, samen met onze sterke portefeuille van complementaire activiteiten, hebben ons geholpen om onze strategische koers aan te houden en er sterker uit te komen.

2021

De transformatie van morgen begint vandaag

Umicore onthult haar gedurfde duurzaamheidsambities via haar ESG-strategie "Let's go for Zero", waarbij ze zich verbindt tot Nul broeikasgasemissies tegen 2035, Nul schade, Nul ongelijkheid en het beste bestuur in zijn klasse. Umicore bevestigt haar engagement om haar technologische knowhow, wetenschappelijke expertise en bedrijfsbereik aan te wenden en zo een voortrekkersrol te vervullen op het vlak van duurzaamheid, met ambitieuze doelstellingen rond de effecten van Umicore op het milieu en op de maatschappij in het algemeen.

2022

Umicore heeft nieuwe industrienormen voor duurzaamheid vastgesteld, haar activiteitenportefeuille opnieuw in evenwicht gebracht en haar leiderschapspositie in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage versterkt en is klaar om haar succesformule te versnellen. Met Umicore 2030 - RISE stelt Umicore zich tot doel een volwaardige transformatiepartner te zijn voor haar klanten en hen te begeleiden op hun weg naar duurzaamheid en circulariteit. De onderneming richt zich op drie megatrends: het vergroten van de circulariteit voor kritieke metalen, het versnellen van de wereldwijde mobiliteitstransformatie en het inspelen op de groeiende behoefte aan geavanceerde materialen. Hoe? Dankzij de belangrijkste pijlers van RISE: een betrouwbare transformatiepartner zijn, een leider op het vlak van innovatie en technologie, een kampioen in duurzaamheid en ten slotte excelleren in de uitvoering. Umicore begint aan een nieuwe fase in het traject dat zij aflegt naar een toonaangevende onderneming voor circulaire materiaaltechnologie.