Duurzaamheid

Onze strategie bepaalt niet alleen onze bedrijfsdoelen en groeiambities, maar ook onze doelen voor duurzame ontwikkeling.

Wij streven naar een nog efficiënter gebruik van metalen, energie en andere middelen in onze activiteiten en willen onze ecologische prestaties blijven verbeteren. Deze vernieuwende benadering van duurzaamheid is een belangrijke onderscheidende factor waarmee we de lat voor de rest van de sector zeer hoog leggen. 

 

We streven niet alleen naar uitmuntendheid wat betreft de ecologische impact van onze industriële activiteiten, maar willen ook een positieve invloed op de maatschappij als geheel uitoefenen.

In het kader van onze leidinggevende positie wat betreft duurzaamheid willen we onze omgeving positief beïnvloeden door onze technologieën en vaardigheden in te zetten om een aantal maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dat zie je aan de manier waarop we de activiteiten kiezen en uitvoeren waarop we willen inzetten en waarin we willen investeren om materialen voor een beter leven te maken.  

 

We willen onze duurzaamheidsaanpak ook in de waardeketen benutten, zowel stroomopwaarts bij onze leveranciers als stroomafwaarts bij onze klanten.

We hechten groot belang aan het beheer van de toeleveringsvereisten voor de belangrijkste grondstoffen. We hebben ons eigen Charter voor Duurzame Aankoop, dat het eerste kader voor duurzame kobaltbevoorrading bevat, en een beleid voor een verantwoorde wereldwijde toelevering van mineralen uit conflict- en risicogebieden gebaseerd op de richtlijnen van de OESO. Daarbovenop hebben we stroomafwaarts een sterke product- en dienstenportefeuille met specifieke duurzaamheidsvoordelen voor onze klanten en de maatschappij, zoals gecertificeerde conflictvrije activiteiten en producten. Umicore wil dat onze inspanningen voor duurzaamheid leiden tot betere praktijken en dat ze een concurrentievoordeel voor ons bedrijf vormen.