Informatie

Een loopbaan in duurzaamheid

Umicore investeert in schone technologieën zoals autokatalysatoren en materialen voor herlaadbare batterijen. Eén op de drie auto's heeft een katalysator waarin onze grondstoffen verwerkt zijn. Onze unieke recyclagetechnologie ondersteunt een gesloten kringloopbenadering. Zo helpen onze producten en diensten om wereldwijde uitdagingen aan te pakken: grondstoffenschaarste, schone mobiliteit en duurzame opwekking en opslag van energie,... Wil je meewerken aan een schonere, duurzamere wereld? Dan zit je goed bij Umicore.

Hoe trekken we nieuw talent aan en gaan we om met elkaar? We zorgen voor doorgedreven opleidingen en boeiende uitdagingen. Gelijkheid, diversiteit en eerlijkheid staan centraal. We zijn competent, enthousiast en nemen onze verantwoordelijkheid. We zetten samen de beste resultaten neer en worden daarvoor eerlijk vergoed. We gaan een constructieve dialoog aan met elkaar. Veiligheid  en gezondheid vormen mee de kern van onze bedrijfscultuur.

Integriteit is de sleutel voor al onze beslissingen. Waar we ook actief zijn, onze goede naam is de belangrijkste troef van onze groep. Dat houden we steeds voor ogen, dankzij The Umicore Way.


Materials for a better life

We willen met Umicore de leider zijn en blijven in het ontwikkelen en leveren van materialen die er mee voor zorgen dat onze levenskwaliteit fundamenteel verbetert.