Uitstoot

Aandacht voor het leefmilieu en de impact van onze activiteiten op de buurt zijn voor Umicore ontzettend belangrijk. De voorbije decennia hebben we hard gewerkt om onze emissies te doen dalen, en met resultaat. We blijven ook vandaag erg gedreven om het op dit vlak steeds beter te blijven doen. 

Elk jaar investeren we daarin maar liefst zo’n 25 miljoen euro. 

Vlak naast de site in Hoboken bevinden zich drie meetlocaties. Daar meten we de aanwezigheid van lood, cadmium en arseen in de omgeving, zowel in fijn stof als in uitvallend stof. Op de foto zijn meetpost G (op Umicore terrein), meetpost 23 en de meetpost op het Constantin Meunierplein (beide in de wijk Moretusburg) aangeduid.

Wat betreft geleide emissies uit onze schoorstenen voldoen we al heel wat jaren aan de normen. De metaalimmissies in de omgeving worden voornamelijk nog veroorzaakt door fijn en grof stof dat door de wind wordt meegenomen wanneer het ontsnapt uit gebouwen of verwaait bij het verplaatsen van grondstoffen.

Omdat de wind hier hoofdzakelijk naar het noordoosten waait en Moretusburg heel dicht tegen onze fabriek ligt, focussen we op deze drie meetlocaties ten noordoosten van onze fabriek. Daar zullen we immers hogere concentraties waarnemen dan op meetpunten die verder van de site of in andere windrichtingen liggen.

Groen nummer

Milieuvragen of -klachten? Wij zijn 24/7 bereikbaar op ons gratis nummer 0800 93739 of via e-mail.

Contacteer ons