Skip to main content Skip to primary navigation

RISE vandaag, om morgen te veranderen

Tussen nu en 2030 willen wij voor onze klanten een volwaardige transformatiepartner zijn, die hen begeleidt op hun reis naar duurzaamheid en circulariteit.

We hebben de normen voor duurzaamheid in de sector opgetrokken, onze activiteitenportefeuille een nieuw evenwicht gegeven, de omvang van onze activiteiten voor wat betreft hun winstgevendheid verdubbeld en onze leiderspositie in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage versterkt. Nu kijken we vooruit en treden de toekomst met open vizier tegemoet – beter nog, we creëren de toekomst mee. Dankzij onze unieke positie kunnen we de wereldwijde mobiliteitstransformatie versnellen, voorzien in de groeiende behoefte aan geavanceerde materialen en nog meer circulariteit voor kritische metalen mogelijk maken.

Onze basis is dezelfde, maar ons tempo is radicaal veranderd. Duurzaamheid is nog altijd de kern van wie we zijn en alles wat we doen. De activiteiten in onze portefeuille blijven elkaar wederzijds versterken. En, zoals altijd, anticiperen we op de megatrends en benutten ze als onze zakelijke drijfveren. We zijn op het punt om onze winnende formule te versnellen, voortbouwend op onze uitstekende staat van dienst en expertise als het circulaire materiaaltechnologiebedrijf

We omarmen drie megatrends als onze zakelijke drijfveren

Wij zijn vastbeslotener dan ooit om snelheid te benutten en deze megatrends op een wereldwijde schaal te benutten. 

Hoe? Dankzij RISE.

Onze strategie rust op vier pijlers, vertegenwoordigd door vier letters:

Wij zijn het toonaangevende circulaire materiaaltechnologiebedrijf

Met onze 2030-strategie begint een nieuwe fase in het traject van Umicore om het toonaangevende circulaire materiaaltechnologiebedrijf te worden. Een bedrijf dat gestoeld is op winstgevende en duurzame groei en dat tastbare waarde creëert voor al zijn belanghebbenden. 

We zijn erop voorbereid en gebrand om een sleutelrol te spelen in de grote megatrends van mobiliteitstransformatie, de groeiende behoefte aan geavanceerde materialen en het streven naar een wereldwijde circulaire economie.

Let’s RISE together and continue to create materials for a better life.

Klaar om via RISE samen met ons naar nieuwe duurzame hoogten te stijgen?