Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore in het kort

Wij zijn het circulaire materiaaltechnologiebedrijf.

Umicore is een toonaangevend bedrijf in circulaire materiaaltechnologie met een uitgebreide expertise op het gebied van materiaalwetenschappen, chemie en metallurgie. Onze allesoverheersende doelstelling van duurzame waardecreatie is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een manier die beantwoordt aan onze missie: "materials for a better life". Daarom zijn we vastbesloten om onze unieke positie en elkaars wederzijdse versterkende activiteitenportefeuille in te zetten om de wereldwijde transformatie van mobiliteit te versnellen, in te spelen op de groeiende behoefte aan geavanceerde materialen en bij te dragen aan het streven naar een wereldwijde circulaire economie.

Umicore in het kort

11565 Collega's
44 Productiesites
15 R&D - Technische sites
Europa
Collega's Europa 6645 Productiesites Europa 17 R&D - Technische sites Europa 7
Noord-Amerika
Collega's Noord-Amerika 718 Productiesites Noord-Amerika 9 R&D - Technische sites Noord-Amerika 1
Zuid-Amerika
Collega's Zuid-Amerika 690 Productiesites Zuid-Amerika 4 R&D - Technische sites Zuid-Amerika 1
Azië-Pacific
Collega's Azië-Pacific 3348 Productiesites Azië-Pacific 13 R&D - Technische sites Azië-Pacific 6
Afrika
Collega's Afrika 164 Productiesites Afrika 1

Inkomsten

€ 3,963m

Schone mobiliteit & recyclage

79%

van inkomsten

O&O uitgaven

6%

van inkomsten