Skip to main content Skip to primary navigation

Hoboken

Al sinds de oudheid liggen metalen aan de basis van de vooruitgang van de mens. De vraag naar edele en non-ferro metalen is spectaculair gegroeid. Ze worden meer en meer toegepast in de moderne technologie voor dagelijks gebruik zoals gsm’s, computers, autokatalysatoren en elektrische fiets- en autobatterijen. Gelukkig zijn die metalen eindeloos herbruikbaar. Beter dan onze natuurlijke bronnen verder uit te putten, kunnen we ze dus terugwinnen uit afgedankte toestellen én uit afvalstoffen van andere bedrijven. En dat is precies wat we in Hoboken doen.

Duurzaam recyleren

Onze site in Hoboken is een onmisbare schakel in Umicore’s ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een manier die beantwoordt aan onze missie: "materials for a better life".  Jaarlijks verwerken we honderdduizenden tonnen materiaal waar we edelmetalen en metalen voor batterijmaterialen van herlaadbare auto's uit halen zodat die opnieuw gebruikt kunnen worden. 

Contact

A. Greinerstraat 14
2660 Hoboken

Mail ons voor algemene vragen en meldingen:
sitehoboken.communicatie@eu.umicore.com 

Klachten of dringende milieuvragen?
Bel ons op 0800 93739 (gratis nummer, dag en nacht bereikbaar)

Werken bij Umicore Hoboken?

Ontdek onze vacatures!