Skip to main content Skip to primary navigation

Diversiteit & inclusie

Werknemers van de groep

11,050

Vrouwen in het personeelsbestand

22,5%

Nationaliteiten van werknemers

74

Retentiegraad

94%

Vrouwen in het senior management

10,7%

Niet-Europeanen in het senior management

20%

Diversiteit en inclusie bij Umicore

Mensen en hun talent zijn Umicore’s grootste troef voor succes op lange termijn. We erkennen de eigenheid van elk individu en stimuleren diversiteit van ideeën. We vinden dat innovatie en groei nevenproducten zijn van verschillende perspectieven.

Diversiteit is betekenisloos zonder inclusie. Samen bouwen we aan een inclusieve, gelijkwaardige, ondersteunende en respectvolle omgeving waarin wordt samengewerkt. We maken werknemers warm om met elkaar in contact te treden op de werkvloer en elkaar te ondersteunen. Een inclusieve en diverse werkplek garandeert het welzijn van onze werknemers en maakt van Umicore een geweldige plek om te werken.

Deel jij dezelfde waarden en ben je ervan overtuigd dat je bij ons hoort?

Solliciteer en maak deel uit van het team

Geen ongelijkheid

Laten we de kloof dichten – elke kloof. Waar het om gaat is verdienste: vaardigheid, inzet, talent, verantwoordelijkheid en vindingrijkheid. Geen ongelijkheid betekent dat mensen gelijk worden gewaardeerd. Gelijk worden behandeld. Gelijk worden betaald voor gelijke inspanningen. We willen dat onze medewerkers gelijke rechten, gelijke verantwoordelijkheden en gelijke kansen hebben. Om ons doel te bereiken hebben we ons drie ambitieuze doelen gesteld:

Gendergelijkheid onder managers

100% gelijk loon

Grotere niet-Europese vertegenwoordiging tegen 2035

Ontdek meer over de ‘geen ongelijkheid’-strategie

Nog een vraag over diversiteit en inclusie bij Umicore?