Skip to main content Skip to primary navigation

Over ons

Umicore in het kort

We zijn een wereldwijde groep gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage. We verminderen de schadelijke uitstoot, drijven de voertuigen en technologieën van de toekomst aan en geven gebruikte metalen een tweede leven. Onze allesoverheersende doelstelling is om duurzame waarde te creëren. Dat doel is gebaseerd op onze ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren en zo onze missie te verwezenlijken: materials for a better life. 

Meer lezen

The Umicore way

The Umicore Way is de hoeksteen van alles wat we doen bij Umicore. Het bakent onze waarden af, alsook de manier waarop we onze strategie en onze algemene inzet voor de principes van duurzame ontwikkeling willen uitwerken.

Meer lezen 

Umicore 2030 RISE – Onze strategie

De strategie van Umicore is gebaseerd op duidelijke doelstellingen voor winstgevende en duurzame groei, die tastbare waarde creëert voor al haar belanghebbenden. Umicore 2030 - RISE richt zich op versnelde groei en prestaties, gedreven door drie belangrijke megatrends: het mogelijk maken van circulariteit voor kritieke metalen, het versnellen van de wereldwijde mobiliteitstransformatie en het voorzien in de groeiende behoefte aan geavanceerde materialen. 

Meer lezen

Duurzaamheid

Onze strategie bepaalt niet alleen onze bedrijfsdoelen en groeiambities, maar ook onze doelen voor duurzame ontwikkeling. We streven niet alleen naar uitmuntendheid wat betreft de ecologische impact van onze industriële activiteiten, maar willen ook een positieve invloed op de maatschappij als geheel uitoefenen. We willen onze duurzaamheidsaanpak ook in de waardeketen benutten, zowel stroomopwaarts bij onze leveranciers als stroomafwaarts bij onze klanten. 

Meer lezen

Innovatie

Als bedrijf gespecialiseerd in materiaaltechnologie moeten we duurzaamheid en succes in de toekomst verzekeren door niet alleen innovatieve producten en diensten te ontwikkelen en op de markt te brengen, maar ook onze technische vaardigheden voor onze huidige markten te verbeteren en onze knowhow uit te breiden naar nieuwe markten. We blijven onze unieke interne expertise in metallurgie, chemie en materiaalkunde vergroten, en breiden ons netwerk van externe partnerschappen voortdurend verder uit.

Meer lezen

Historie

De geschiedenis van Umicore gaat al 200 jaar terug. Het begon allemaal toen een aantal bedrijven in de mijn- en smeltindustrie samengingen. Die samensmelting evolueerde geleidelijk naar het materiaaltechnologische en recyclagebedrijf dat Umicore vandaag is.

Meer lezen