Skip to main content Skip to primary navigation

Umicore voor de 18e opeenvolgende keer erkend als Top Employer!

Regional website Belgium

Top Employer is een titel die het onafhankelijke Top Employers Institute jaarlijks uitreikt. Umicore ontvangt dit jaar al voor de 18e opeenvolgende keer de titel van Top Employer in België. Deze continue erkenning bevestigt de inspanningen die Umicore levert om een HR-beleid te ontwikkelen dat medewerkers ondersteunt in een veranderende omgeving.

Geert Walschap, HR director Western and Southern Europe licht het proces van de erkenning toe. “ Het Top Employers Institute is wereldwijde autoriteit in het certificeren van werkgevers en hun HR beleid. Om Top Employer te worden neem je deel aan een onderzoek. Dat bestaat uit verschillende stappen, te starten met het HR best practices onderzoek, de validatieronde en tenslotte de audit. De prestatiescores van de deelnemende bedrijven worden gewogen ten opzichte van een internationale standaard.”

Het Top Employer Institute neemt alle informatie, documenten en processen door en stelt bijkomende vragen. Een derde, externe en onafhankelijke partij oordeelt uiteindelijk over de integriteit van alle gegevens. 

“ Tijdens dit onderzoek heeft Umicore aangetoond dat het HR-beleid van Umicore voldoet aan de hoge standaarden die het Top Employer Institute op alle domeinen voorop stelt. Niet alleen op vlak van leiderschap en diversiteit, maar ook op vlak van zingeving, kernwaarden en het aantrekken van talent”, zegt Geert. 

De wereld evolueert constant en snel. Als globale speler in een competitieve sector waar innovatie, betrokkenheid, teamwerk en respect cruciaal zijn, is het essentieel dat ook onze HR-strategie en beleid mee evolueren. 

Dat Umicore voor de 18e keer op rij werd verkozen tot Top Employer bevestigt dat het HR-beleid van Umicore mee evolueert met de veranderende omgeving. Het HR-beleid blijft daarbij inspelen op de noden van alle medewerkers; van Young Graduates tot medewerkers met een lange staat van dienst. 

“We beseffen heel goed dat er veel van onze medewerkers wordt verwacht in deze onzekere en snel veranderende tijden. Het is belangrijk dat medewerkers zich daarbij gesteund voelen door het HR-beleid. Wij blijven gedurende hun hele carrière aandacht hebben voor hun ontwikkeling en zetten in op coaching zodat onze medewerkers zich op een duurzame manier kunnen ontwikkelen. Umicore medewerkers mogen dus een hoge standaard verwachten van het HR-beleid. We zijn trots om opnieuw de titel van Top Employer te mogen ontvangen, welke een onafhankelijke en neutrale bevestiging is van onze inspanningen.” besluit Geert.

‘Onze mensen en hun talenten blijven onze grootste troef, dus daar blijven we op inzetten.’ 

Geert Walschap, HR director