Strategie

De Horizon 2020-strategie van Umicore stelt duidelijke doelen voor rendabele groei. Met de strategie willen we de groei en prestaties van Umicore opdrijven, in het bijzonder voor de activiteiten die worden aangestuurd door de drie megatrends[LS1] , namelijk grondstoffenschaarste, emissiecontrole en de overschakeling op elektrische voertuigen.

Tegen 2020 willen we:

Een duidelijke leiderspositie bekleden wat betreft materialen voor schone mobiliteit en recyclage

Op die vlakken springen we er echt uit, zouden we het grootste verschil moeten kunnen maken en hebben we het grootste groeipotentieel. De motor achter al deze activiteiten blijft zeer sterk. De wetgeving versterkt de behoefte aan elektrische voertuigen en schonere interne verbrandingsmotoren, en tegelijkertijd duwt de bezorgdheid over grondstoffenschaarste ons in de richting van een meer circulaire economie. 

De inkomsten van het bedrijf verdubbelen

Umicore heeft de ambitie om tegen 2020 de inkomsten van het bedrijf te verdubbelen in vergelijking met 2014. Dat is zowel in 2018 als in 2019 gelukt. Om te verzekeren dat onze activiteiten in de toekomst succesvol en duurzaam blijven, investeren we consistent in O&O. Zo kunnen we innovatieve producten ontwikkelen en op de markt brengen, en onze capaciteit vergroten om te voldoen aan de groeiende vraag naar de producten en diensten van Umicore. 

De portefeuille en inkomstenbijdragen opnieuw in evenwicht brengen

Umicore wil de focus op de ambitieuze groei-initiatieven voor materialen voor schone mobiliteit en recyclage scherpstellen. Daarom hebben we volgens een strategie van gericht beleggen de portefeuille terug in evenwicht gebracht met verschillende desinvesteringen en verwervingen. 

Van duurzaamheid een groter concurrentievoordeel maken

Umicore heeft zich sinds het einde van de jaren 90 ontpopt tot pionier in duurzaamheid. We willen onze positie nu omzetten in een combinatie van duurzaamheidsvoordelen en concrete bedrijfswaarde. Ons kader voor duurzame kobaltbevoorrading valoriseert bijvoorbeeld onze baanbrekende aanpak en transformeert die in een competitief aanbod voor onze klanten.