Skip to main content Skip to primary navigation

RISE vandaag, om morgen te veranderen

Tussen nu en 2030 willen wij voor onze klanten een volwaardige transformatiepartner zijn, die hen begeleidt op hun reis naar duurzaamheid en circulariteit.

We hebben de normen voor duurzaamheid in de sector opgetrokken, onze activiteitenportefeuille een nieuw evenwicht gegeven, de omvang van onze activiteiten voor wat betreft hun winstgevendheid verdubbeld en onze leiderspositie in schone mobiliteitsmaterialen en recyclage versterkt. Nu kijken we vooruit en treden de toekomst met open vizier tegemoet – beter nog, we creëren de toekomst mee. Dankzij onze unieke positie kunnen we de wereldwijde mobiliteitstransformatie versnellen, voorzien in de groeiende behoefte aan geavanceerde materialen en nog meer circulariteit voor kritische metalen mogelijk maken.

Onze basis is dezelfde, maar ons tempo is radicaal veranderd. Duurzaamheid is nog altijd de kern van wie we zijn en alles wat we doen. De activiteiten in onze portefeuille blijven elkaar wederzijds versterken. En, zoals altijd, anticiperen we op de megatrends en benutten ze als onze zakelijke drijfveren. We zijn op het punt om onze winnende formule te versnellen, voortbouwend op onze uitstekende staat van dienst en expertise als het circulaire materiaaltechnologiebedrijf

We omarmen drie megatrends als onze zakelijke drijfveren

Wij zijn vastbeslotener dan ooit om snelheid te benutten en deze megatrends op een wereldwijde schaal te benutten. 

Hoe? Dankzij RISE.

Onze strategie rust op vier pijlers, vertegenwoordigd door vier letters:

We willen meer zijn dan alleen een technologieleverancier - we willen onze expertise combineren om een betrouwbare transformatiepartner te zijn. In samenwerking met onze business teams luisteren we naar uw behoeften en leveren we duurzame pasklare oplossingen. Wij staan klaar om uw gids te zijn op uw transformatie reis naar een duurzaam en circulair bedrijf.

Vind een product

Innovatie en technologie staan centraal in wat we doen. Umicore is al een innovatie- en technologieleider, met pionierswerk in chemie, materiaalwetenschappen en metallurgie. Om in de succesvol te blijven, zetten we ons in voor het behoud van onze technologische voorsprong en voor waardecreatie. 

Met het oog op onze ambities voor 2030 richten we ons op de ontwikkeling van de volgende generatie schone mobiliteit en geavanceerde materialen - en op het creëren van een vangnet voor het behoud van de hulpbronnen van de wereld, hoe schaars of overvloedig die ook zijn.

Innovatie

Een kampioen zijn in duurzaamheid is meer dan het minimaliseren van de impact van onze eigen activiteiten, het betekent het maximaliseren van onze positieve impact op de maatschappij in het algemeen en het leveren van duurzame oplossingen aan onze klanten. Onze missie is toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaamheid, en dat verklaart onze ambitieuze ESG-strategie 'Let's Go for Zero': samen gaan we voor Nul broeikasgasemissies, Nul schade en Nul ongelijkheid. Het bereiken van deze doelstellingen staat centraal in het volgende hoofdstuk van onze reis.

Duurzaamheid

Gelet op het huidige tempo van onze organisatie en de snelheid waarmee de wereld om ons heen verandert, zullen wij moeten uitblinken, excelleren, in alles wat wij doen. Excelleren in uitvoering is van groot belang.

Ieder van ons zet  alles op alles om onze processen en concurrentiepositie steeds verder te optimaliseren en zo met succes op te schalen, onze relatie met u en onze partners te versterken en om aan de financiële voorwaarden van onze plannen te voldoen. Het is een geheel van toewijding, passie en talent. 

Vind je carrière bij ons

Wij zijn het toonaangevende circulaire materiaaltechnologiebedrijf

Met onze 2030-strategie begint een nieuwe fase in het traject van Umicore om het toonaangevende circulaire materiaaltechnologiebedrijf te worden. Een bedrijf dat gestoeld is op winstgevende en duurzame groei en dat tastbare waarde creëert voor al zijn belanghebbenden. 

We zijn erop voorbereid en gebrand om een sleutelrol te spelen in de grote megatrends van mobiliteitstransformatie, de groeiende behoefte aan geavanceerde materialen en het streven naar een wereldwijde circulaire economie.

Let’s RISE together and continue to create materials for a better life.

Klaar om via RISE samen met ons naar nieuwe duurzame hoogten te stijgen?