Skip to main content Skip to primary navigation

Let's Go for Zero ; de duurzaamheidsstrategie ingebed in 2030 RISE

Let's Go for Zero is de duurzaamheidsstrategie die is ingebed in de 2030 RISE-strategie. De S in RISE staat voor Sustainability Champion. Duurzaamheidskampioen zijn is de kern van onze RISE-strategie; we minimaliseren de impact van onze activiteiten en maximaliseren onze positieve impact op de samenleving, en ondersteunen de reis naar decarbonisatie. Als ruggengraat van ons klimaatactieplan legt onze 'Let's Go for Zero'-ambitie onze doelstellingen en mijlpalen vast om onze doelen te bereiken. 

Wij zijn vastbesloten om processen te heroverwegen, te transformeren en onze inspanningen te richten op netto nul broeikasgasemissies, geen spijt en eindeloze mogelijkheden. Door te streven naar nul gaan we er volledig voor: we dichten kloven, leiden veranderingen, verbinden mensen, stellen vaardigheden en middelen beschikbaar - en creëren nieuwe mogelijkheden. En we zijn bereid om alles uit te leggen en iedereen uit te nodigen om mee te doen. Laten we echte impact creëren. Laten we voor alles gaan. Laten we gaan... voor nul.

Denk groot: koolstofneutrale groei, groene stroom, energie-efficiëntie, plus het inspireren van de samenleving door innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de overgang naar een klimaatpositieve toekomst versnellen. Als technologisch bedrijf gericht op duurzaamheid zetten wij alles in op onderscheidende technologische benaderingen van decarbonisatie, zoals koolstofafvang en -opslag. 

Doelstelling
Netto nul broeikasgassen tegen 2035
-42% ton CO2e/ ton van aangekochte materialen tegen 2030

Onze mensen zijn onze grootste troef. Hun passie, doelgerichtheid en vaardigheden stimuleren innovatie en verandering en inspireren ons als bedrijf en uiteindelijk ook de samenleving. Wij zijn er om hen op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Omdat nul voor ons niet zomaar een getal is. Het is een ambitie. Een werk in uitvoering. Iets dat ons eraan herinnert dat wat we ook doen, we het met overtuiging doen. Met trots. Verantwoordelijkheid. Kennis. Leiden als één. Onze bedrijfscultuur is de sleutel tot ons succes.


Geen letsel, geen overmatige blootstelling

Gezondheid en veiligheid eerst, al het andere komt op de tweede plaats. Bij Umicore streven we naar nul werkgerelateerde letsels en waarborgen we het welzijn en de vitaliteit van onze medewerkers door een positieve, inclusieve, verbonden en solidaire zorgcultuur te creëren.

Doelstelling
Geen letsel, geen overmatige blootstelling


Welzijn

Wij zorgen. We zorgen voor onszelf en voor elkaar. Want je kunt geen persoonlijke, laat staan collectieve groei hebben zonder een gezonde organisatie. Bij Umicore bevorderen we het professionele, fysieke, mentale en sociale welzijn van onze mensen via transparantie, programma's voor werknemersbetrokkenheid en preventie en regelmatige evaluaties.

Doelstelling
Geen nadelige werkgerelateerde effecten op de gezondheid


Milieu

Wij zijn een wereldwijd bedrijf met een globale voetafdruk. En we groeien nog steeds - maar dat betekent niet dat onze voetafdruk blijft groeien. Integendeel, we zijn vastbesloten om de impact van onze activiteiten zoveel mogelijk te verminderen en onze grenzen te verleggen om innovatieve manieren te vinden om land, water en lucht te beschermen. We hebben het over vermindering van diffuse emissies, efficiënt gebruik van water en hulpbronnen, en een beleid van goed nabuurschap zodat we een goede buur op al onze locaties zijn.

Doelstelling
-25% diffuse emissies
Het Umicore-waterbeheerprogramma voor 100% van de activiteiten invoeren. 

Laten we de kloof dichten - elke kloof. Wat telt is verdienste: vaardigheid, inspanning, talent, verantwoordelijkheid en vindingrijkheid. Daarom gaan we voor 50% vrouwen in het management met 35% in 2030 en zweren we bij gelijk loon voor gelijk werk.

Doelstelling
Gendergelijkheid bij managers
100% gelijke verloning 
Training in onbewuste vooroordelen voor alle managers

Alles wat we doen, doen we open, eerlijk en ethisch. Wij geven als doelgericht bedrijf het voorbeeld.

Om onze missie om marktleider te zijn op het gebied van duurzaamheid voort te zetten, weten we dat het juist is om volledig voor duurzaamheid te gaan. Het is wat onze stakeholders van ons verwachten. We moeten nu handelen. Daarom gaan we voor nul. Het gaat erom geen spijt te hebben ten opzichte van onze planeet en toekomstige generaties.

Voor meer informatie over duurzaamheid, kunt u contact opnemen met

Natalia Agüeros-Macario

Natalia Agüeros-Macario

E-mail
Tayla Burgess

Tayla Burgess

E-mail