Umicore in het kort

We zijn een wereldwijde groep gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage.

We verminderen de schadelijke uitstoot, drijven de voertuigen en technologieën van de toekomst aan en geven gebruikte metalen een tweede leven. Onze materialen en diensten zijn de duurzame oplossingen van morgen voor schone mobiliteit en recyclage. We zijn uniek omdat we materiaaltechnologie voor alle soorten voertuigplatformen aanbieden, en dat in een efficiënte en milieuverantwoorde geslotenkringloopoplossing.

Onze allesoverheersende doelstelling is om duurzame waarde te creëren. Dat doel is gebaseerd op onze ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren en zo onze missie te verwezenlijken: materials for a better life. 

Umicore in het kort

11050 Collega's
46 Productiesites
15 R&D - Technische sites
6220 18 7
688 10 1
660 5 1
3323 12 6
159 1

Inkomsten

€ 3,963m

Schone mobiliteit & recyclage

77%

van inkomsten

O&O uitgaven

6%

van inkomsten