Skip to main content Skip to primary navigation

16e opeenvolgende keer! Waarom we zo trots zijn om het Top Employer-logo te dragen

Regional website Belgium

Top Employer  is een keurmerk dat het onafhankelijke Top Employers Institute jaarlijks uitreikt. Als  wereldwijde autoriteit in de erkenning van HR-beleid, valideren, certificeren en erkennen ze employers of choice, beste werkgevers, top employers. Umicore  is in België al voor de 16de opeenvolgende keer top employer.

Geert Walschap, HR director Western and Southern Europe: “Om Top Employer te worden neem je deel aan een onderzoek. Dat bestaat uit verschillende stappen, te starten met het HR best practices onderzoek, de validatieronde  en tenslotte de audit. De prestatiescores van de deelnemende bedrijven worden gewogen ten opzichte van een internationale standaard.”  

Als deel van het onderzoek  vul je een uitgebreide vragenlijst in die peilt naar verschillende aspecten van het HR-beleid, en zorg je voor bewijs:  procedures, screenshots, etc. “Het doel is dat het bedrijf aantoont dat het voldoet aan de hoge standaarden die het Top Employer Institute op alle domeinen voorop stelt . Van leiderschap en werkmilieu tot het aantrekken van talent en diversiteit”, zegt Geert. Het Top Employer Institute neemt alle  informatie, documenten en processen  door en stelt bijkomende vragen. Een derde, externe en onafhankelijke partij oordeelt uiteindelijk over de integriteit van alle gegevens. 

Top Employer word je dus niet zomaar. Umicore in België is niet alleen al 16 jaar Top Employer, de score  is al enkele jaren in stijgende lijn. Geert vindt dat we elk jaar iets bijleren: “Het proces eindigt niet bij het krijgen van de score. Elk jaar worden onze resultaten tijdens een feedbacksessie in de diepte geanalyseerd en worden naast de sterktes ook domeinen aangeduid waarin we als HR-team verder kunnen ontwikkelen. Je maakt kennis met andere sterke HR-performers in verschillende sectoren. Deze kruisbestuiving zorgt er mee voor dat we blijven evolueren en - waar nuttig of van toepassing - inzetten op nieuwe trends.” 

Bij Umicore hebben we een globaal HR-beleid uitgewerkt, in lijn met de strategie van Umicore wereldwijd. Onze HR-missie is beschreven in de ‘Umicore Way’, en vormt de basis van het HR-beleid in alle regio’s. Eén van de doelstellingen in onze bedrijfsstrategie is een aantrekkelijke werkplek aan onze medewerkers aan te bieden. Zij zijn van het grootste belangrijk voor ons. De aandacht voor de ontwikkeling en het welzijn van werknemers, daar gaat het om. We behaalden deze keer een score van 87,94%, een stijging van 2,61 % ten opzichte van vorig jaar en de hoogste score sinds we deelnemen. 

Maar wat betekent het om voor een Top Employer te werken? “We beseffen heel goed dat er veel van onze medewerkers wordt verwacht, zeker in tijden van snelle, veranderingen zoals corona of de digitale (r)evolutie waarin we ons nu bevinden. Het is belangrijk dat medewerkers zich daarbij gesteund voelen door het HR-beleid. Onze aandacht voor hun ontwikkeling, loopbaanbegeleiding, coaching, inzetten van hun talenten op een duurzame manier, dat zijn enkele aspecten die ze van een top employer mogen verwachten”, aldus Geert.  

Lees hier de getuigenissen van onze collega’s:

Willem Corstjens Leen Van Tendeloo

De wereld evolueert constant en snel. Als globale speler in een competitieve sector waar innovatie, betrokkenheid, teamwerk en respect cruciaal zijn, is het essentieel dat ook onze HR-strategie en beleid mee evolueren. 

“Onze mensen en hun talenten zijn onze grootste troef, dus daar zullen we op blijven inzetten”. 

Geert Walschap