Werken en brandweeroefenigen in Hoboken

Regional website Belgium

De bedrijfsbrandweer van onze site in Hoboken zal op 24 november, 1 december en 8 december, verschillende scenario’s trainen. Deze scenariotrainingen zullen doorgaan op het noordelijke deel van de site, dichtbij de Curiestraat.

Tijdens de trainingen kan er oefenrook gebruikt worden. Deze rook is onschadelijk en zal geen hinder met zich meebrengen voor de buurt. Met deze trainingen zetten we als bedrijf verder in op het optimaliseren van onze veiligheidscultuur en het verder professionaliseren van onze brandweer.

Geen sirenes = geen interventie

Maak u dus niet ongerust wanneer u op die dagen brandweermannen op onze site ziet. Rijden de brandweerwagen zonder sirenes, dan gaat het steeds om een oefening of een bezoek. Enkel bij echte noodinterventies worden de sirenes geactiveerd.

Verder starten er eind november ook werken op de site in Hoboken grenzend aan de Curiestraat. Deze werken hebben als doel om extra buffercapaciteit voor regenwater te voorzien en zijn ter voorbereiding van de groene zone op onze terreinen.

Bij deze werken worden er graaf- en zaagwerken uitgevoerd. Deze zullen mogelijks waarneembaar zijn voor de buurt. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de graaf- en zaagwerken enkel overdag uitgevoerd tussen 8u00 en 17u00. Om stofhinder te vermijden werden er preventief stofschermen geplaatst en worden de werken vochtig gehouden.  

 We streven ernaar om de werken in het voorjaar van 2022 af te ronden. 

Met eventuele vragen kunt u terecht:

Op onze Facebookpagina ‘Umicore Hoboken Buurtinformatie
Via e-mail naar sitehoboken.communicatie@eu.umicore.com 
Op ons gratis groen nummer 0800-93739