Welke acties ondernam Umicore reeds om incidenten uit 2020 in de toekomst te vermijden?

Regional website Belgium

We hoeven u niet te vertellen dat 2020 voor iedereen een moeilijk jaar was. Naast de coronapandemie, die ons leven overhoop gooide, waren er de verhoogde loodwaarden in het bloed van de kinderen in het voorjaar en de ernstige brand in onze loodraffinaderij in maart. Incidenten die we diep en oprecht betreuren en waar we onze verantwoordelijkheid voor opnemen. Daarom leek het ons tijd om u een overzicht te geven van wat Umicore intussen gedaan heeft om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden. 

Wat betreft de brandveiligheid zijn er verschillende acties gestart of uitgevoerd:

 • Een crisismanager brandpreventie en noodplanning werd aangesteld om de nodige acties op te volgen, naleving te auditeren en werkprocessen aan te passen waar nodig.
 • Een systematische audit van alle diensten is bezig om te peilen naar detectie van en gevaren voor brand. Actieprogramma’s ter verbetering worden nu bestudeerd en uitgevoerd en krijgen absolute voorrang bij de investeringsdossiers.
 • Er is een regelmatige terugkoppeling naar de noodplanningsdiensten van de stad en de provincie, die de geboekte vooruitgang opvolgen.
 • Umicore heeft in samenspraak met de stadsbrandweer een sirene met stemgeluid aangebracht. De eerste test heeft vorige week plaatsgevonden. De sirene wordt nog verder op punt gesteld. Dit systeem laat toe de bevolking snel te verwittigen met gesproken boodschappen.
 • Het brandweerteam van Umicore wordt versterkt en beter getraind. Tegelijkertijd is er een afspraak dat de stadsbrandweer zeer snel wordt opgeroepen bij incidenten.

Wat betreft de stofpreventie en -bestrijding zijn de volgende acties genomen of afgesproken:

 • Intensievere schoonmaak van wegen en pleinen op de fabriek en in de wijk. Het betreft zowel de frequentie als de grondigheid van de schoonmaak.
 • Intensief onderzoek naar alle mogelijke bronnen van stof (ook kleine) op de fabriek. Bedoeling is verbeteringsacties uit te werken en te simuleren welk invloed deze bronnen op de buurt kunnen hebben. Dit onderzoek is gericht op de onmiddellijke daling van imissies, evenals op de meer fundamentele aanpassing van processen. Reeds in de tweede helft van het jaar heeft dit onderzoek geleid tot verbeteringsacties met meetbaar resultaat.
 • Nieuwe opslagplaatsen van materialen worden volledig overdekt.
 • Nieuwe meettechnieken worden uitgetest en toegepast.
 • De “weerbarometer” is in gebruik genomen, waarbij de behandeling en verplaatsing van grondstoffen in functie van de weersomstandigheden wordt beperkt of uitgesteld.
 • Investeringen om stofoverlast te verminderen krijgen voorrang (zoals in het geval van brandpreventie) op investeringen in nieuwe installaties.
 • Overleg met overheden om de verbeteringsacties te analyseren, te bespreken en bij te sturen.
 •  Aanleg van een groene zone op het fabrieksterrein wordt voorbereid.
 • Samen met de stad Antwerpen voorzien we voor de kinderen activiteiten buiten de wijk tijdens schoolvakanties. Dit totdat een duurzame verbetering is vastgesteld van de lood-in-bloedwaarden.
 • Umicore is gestart met een facebookpagina om de communicatie van de bevolking met de fabriek en omgekeerd te vergemakkelijken.
 • Vrijwillige aankoop van huizen in Moretusburg en inplanting van een groene zone dicht bij de fabriek.

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de vrijwillige aankoop van huizen in zone 1 en 2?

Vooral naar die laatste actie is er heel wat media-aandacht gegaan. Waar staan we hiermee? In de maand september zijn de voorwaarden voor de aankoop van woningen bekendgemaakt. Heel wat eigenaars hebben tot nu toe te kennen gegeven dat zij hun woning wensen te verkopen. In zone 1, die loopt van de Curiestraat tot de Achturendagstraat, werden meer dan de helft van de woningen te koop aangeboden. Ongeveer 82% van de jonge kinderen kunnen op die manier uit de meest gevoelige zone verhuizen. In zone 2, die loopt van de Achturendagstraat tot de Kapelstraat, is er interesse van gezinnen die meer dan de helft van de jonge kinderen (tot 12 jaar) vertegenwoordigen. In het laatste kwartaal van het jaar is het proces gestart om de waarde van de huizen te bepalen door een onafhankelijke schatter. Sinds begin deze week heeft Umicore de eerste eigenaars in zone 1 een formeel bod kunnen doen. Dit proces zal over verschillende maanden lopen en wordt mee opgevolgd door AG Vespa, de vastgoedmaatschappij van de stad Antwerpen. 

De zone, die het dichtst bij de fabriek is gelegen (zone 1), is het meest gevoelig voor blootstelling aan stof van de fabriek. Hier worden ook de hoogste lood-in-bloedwaarden gemeten. Daarom zal deze zone als een groene zone ingericht worden. De groene zone zal de afstand tussen de woonwijk en de fabriek vergroten en de rest van de wijk ook aantrekkelijker maken. De beplanting tussen de huizen en de fabriek zal ervoor zorgen dat de fabriek minder zichtbaar wordt. Bovendien werkt de groene zone als een barrière voor wind en stof, waardoor de rest van de wijk beter is beschermd. De huizen, die iets verder in de wijk aan Umicore worden verkocht, zullen niet worden afgebroken, maar zullen terug een nuttige bestemming krijgen. Komt uw woning in aanmerking voor verkoop en hebt u zich nog geen kandidaat gesteld? Dan kunt u nog steeds uw interesse kenbaar maken via e-mail. U stuurt dan uw gegevens door naar wijzijnburen@eu.umicore.com.

Het spreekt voor zich dat de belangrijkste opdracht van Umicore is om de impact van de werking van de fabriek op de buurt verder te laten dalen en schommelingen, te wijten aan weer en wind, te vermijden. Hier wordt in nauwe samenwerking met de verschillende overheden heel hard aan gewerkt. 

Heeft u vragen over ons aanbod van vrijwillige verkoop van woningen in zone 1 en 2? Dan kunt u die nog steeds kwijt via e-mail aan wijzijnburen@eu.umicore.com. Alle andere vragen kunt u stellen via: