Terms of UsePrivacy and Cookie NoticeGeneral Terms & Conditions Sustainable Procurement CharterSupplier Zone Verdere verbeteringen en een groene zone om duurzaam samenleven tussen de site in Hoboken en haar buren mogelijk te maken | Umicore

Verdere verbeteringen en een groene zone om duurzaam samenleven tussen de site in Hoboken en haar buren mogelijk te maken

Regional website Belgium

De Umicore site in Hoboken is één van de grootste raffinaderijen van edele metalen ter wereld. Het beheer van de risico's verbonden aan de metalen die er worden verwerkt, is altijd al een prioriteit geweest. 

Umicore heeft de voorbije 40 jaar reeds aanzienlijke verbeteringen op het gebied van milieu gerealiseerd en blijft jaarlijks € 25 miljoen investeren om haar milieuprestaties verder te verbeteren. Ondanks de positieve vooruitgang op het vlak van lood- en cadmiumemissies, is er duidelijk nog verbetering nodig op het vlak van arseen en lood in grof stof. 

Umicore werkt nauw samen met de autoriteiten voor zowel kortetermijninitiatieven als structurele oplossingen op lange termijn en is vastbesloten de impact van haar industriële activiteiten verder te verminderen.

Marc Grynberg, CEO: "Het verminderen van de impact op onze omgeving in Hoboken is reeds vele jaren onze absolute prioriteit, vooral met het oog op de potentiële impact op de kinderen die in de buurt wonen. Dankzij aanzienlijke investeringen is er al heel wat vooruitgang geboekt. Er moet echter nog meer worden gedaan en we verbinden ons ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de impact verder te beperken. Tegelijk bieden we gezinnen met kinderen in de buurt de mogelijkheid om hun huizen tegen aantrekkelijke prijzen te verkopen, zodat we een groene bufferzone kunnen creëren. Ik ben ervan overtuigd dat de combinatie van onze voortdurende verbeteringen en de groene zone zal resulteren in een oplossing die een duurzaam samenleven van een belangrijke industrie en haar buren mogelijk maakt."

Meer informatie en actieplan van de site in Hoboken:   

 

Voor meer informatie

Marjolein Scheers  +32 2 227 71 47  marjolein.scheers@umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.  

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’. 

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2020 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,2 miljard (omzet van € 20,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.800 mensen in dienst.