Update aankoop woningen Moretusburg

Regional website Belgium

Umicore lanceerde vorig jaar het aanbod om onder bepaalde voorwaarden huizen aan te kopen, met als doel een groenzone te creëren die de leefbaarheid van de buurt zal verbeteren. Wat daarvan op vandaag de stand van zaken is? U leest het hieronder.

Zone 1

In de zone het dichtst bij de fabriek (zone 1) worden alle aangekochte woningen afgebroken voor de aanleg van een groene zone. Op dit ogenblik werd meer dan 90% van de woningen verkocht aan Umicore. Volgend jaar starten we geleidelijk met de afbraak van de huizen, telkens in rijen van aansluitende woningen. In 2023 willen we alle afbraakwerken afgerond hebben. De afbraakwerken zullen met de nodige voorzorgsmaatregelen uitgevoerd worden om opwaaiend stof te vermijden. Het is onze topprioriteit om de gezondheid en de leefbaarheid van de omliggende zones te beschermen, zowel tijdens als na de werken.

Daarnaast zal Umicore ervoor zorgen dat leegstaande huizen voorzien worden van de nodige bescherming tegen inbraak. Zo worden de voortuintjes onderhouden om het straatbeeld te vrijwaren zo lang er nog andere huizen in de buurt bewoond zijn. Ook zal onze bewakingsdienst regelmatig in de wijk patrouilleren en de politie inschakelen bij onregelmatigheden.

Zone 2

In zone 2 zoeken we alternatieve bestemmingen voor de aangekochte woningen. Zo kunnen bewoners uit zone 1 (zonder jonge kinderen) eventueel verhuizen naar een woning van Umicore in zone 2. Indien u daarin interesse zou hebben kunt u contact met ons opnemen via e-mail: wijzijnburen@eu.umicore.com. Na overleg met het stadsbestuur, werd beslist dat er in deze zone na 31 december 2021 geen nieuwe aankoopdossiers meer behandeld zullen worden. Reeds lopende dossiers worden wel verder afgehandeld. Het aanbod om woningen in zone 2 aan te kopen geldt sowieso enkel voor inwoners met jonge kinderen (tot 12 jaar) en jonge gezinnen met een kinderwens.

Groen op het fabrieksterrein

Ook op onze eigen terreinen wordt gewerkt aan meer groene zones. Een eerste deel, gelegen naast de loodraffinaderij, wordt dit najaar klaargemaakt voor beplanting zodat we in het voorjaar al een eerste extra hectare groen kunnen aanleggen.  

Groene zone naast de site

In het kader van de aanleg van de groene zone buiten het fabrieksterrein (zone 1), geven we eerstdaags de opdracht aan een extern studiebureau om een concreet plan van aanpak op te stellen voor de aanleg hiervan. Van zodra de plannen meer duidelijkheid bieden, komen we bij u terug met gedetailleerde informatie.

Wilt u toch nog verkopen?

Het is nog steeds mogelijk om uw interesse voor een mogelijke verkoop kenbaar te maken, voor zover u daarvoor in aanmerking komt. In dat geval kunt u ons steeds contacteren via e-mail op wijzijnburen@eu.umicore.com.

Contactgegevens

Hebt u hierover nog vragen of opmerkingen, dan kunt u die zoals steeds stellen via de gekende kanalen: