Thermische beeldvorming in de strijd tegen COVID-19

Regional website Belgium

Het is in elke fase van de pandemie van cruciaal belang om de verspreiding van het virus te beperken door het vroegtijdig op te sporen. Eén methode voor snelle opsporing is screening met warmtebeeldcamera's op dichtbevolkte plaatsen zoals luchthavens, ziekenhuizen, bedrijven en scholen.

Warmtebeeldcamera's kunnen temperaturen tot op 0,3°C nauwkeurig meten en kunnen een verhoogde lichaamstemperatuur detecteren die op koorts zou kunnen wijzen. Hoewel dit niet noodzakelijk een bewijs is voor COVID-19 en iemand die besmet is met het coronavirus ook niet altijd een hogere lichaamstemperatuur heeft, is het toch een uitstekend mechanisme om wijdverspreide uitbraken te helpen indijken. 

Van februari 2020 tot de zomer zag Umicore's Infrared Optics team een drastische toename van de vraag naar haar optica. Wereldwijd werden meer dan 150.0000 optica verkocht voor gebruik in thermische camera's voor de detectie van verhoogde lichaamstemperatuur. Het team kon de plotse piek in de vraag opvangen omdat Umicore grotendeels verticaal geïntegreerd is (vertrekkend van metalen) en dus in mindere mate afhankelijk is van externe leveranciers. Daarnaast werden de activiteitsniveaus in moeilijke omstandigheden verhoogd (zoals de invoering van hygiënische regels en hoger 'preventief' absenteïsme). Met de nieuwe en kostenefficiënte waferoptiek TessellaTM technologie ondersteunde Umicore  haar klanten om snel betaalbare en performante systemen op de markt te brengen.