Skip to main content Skip to primary navigation

Studie Arcadis toont positief effect van aanleg groene zone aan.

Regional website Belgium

Umicore Hoboken investeerde de voorbije jaren intensief om de impact van onze activiteiten op de buurt te doen dalen. Onafhankelijk onderzoek toonde recent aan dat de aanleg van een groene zone ten noorden van de fabriekssite – tussen de Curiestraat en de Achturendagstraat- een bijkomend positief gezondheidseffect kan hebben. 

Volgens de studie uitgevoerd door Arcadis wordt het positieve gezondheidseffect voornamelijk gevormd door het vergroten van de afstand tussen de emissiebron en de omwonenden. Afstand tot de fabriek zorgt voor een lagere blootstelling aan stof. Met de aanleg van een groene zone proberen we ervoor te zorgen dat bewoning in de meest kritieke zone voor de gezondheid plaats maakt voor groen. We verminderen zo de blootstelling van kinderen aan lood.  

De aanleg van de groene zone, en de verwerving van particuliere huizen daartoe, is sociaal en maatschappelijk een ingrijpende maatregel. De groene zone is echter nodig omdat gezinnen met kinderen die zeer dicht bij de fabriek wonen het kwetsbaarste zijn voor verhoogde bloedwaarden. We zijn dan ook tevreden dat we het overgrote deel van de woningen vlakbij de fabriek hebben kunnen verwerven. Dat betekent dat de aanplanting van het groen in 2024 van start zal gaan. Want de gezondheid van de omwonenden staat ook hier voor ons voorop. Lood in bloed is vooral schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. 

Het positieve effect van de groene zone zit dus in het effect dat gecreëerd wordt door het vergroten van de afstand, eerder dan een filterend effect door de aangeplante vegetatie. De (beperkte) invloed van dergelijke vegetatiebuffer hangt af van verschillende factoren zoals de wijze van inrichting, de type vegetatie, etc. De Arcadis-studie verwacht echter niet dat er een significante daling zal zijn in de hoeveelheid looddeeltjes aanwezig in de lucht buiten de groene zone. De lood-in-bloedwaarden ten noorden van de groene zone worden dus niet verwacht significant te dalen als gevolg van de aanleg van de groene zone, maar de lood-in-bloedwaarden zijn daar al wel veel lager dan dichterbij de fabriek. 

De volledige Arcadis-studie vindt u hieronder.  

Studie Arcadis

  • Klik op de link hiernaast om de studie te downloaden