Stroompanne op hele site van Umicore Hoboken

Regional website Belgium

Update 28/1/2022

Naar aanleiding van de algemene stroompanne van afgelopen woensdagnacht lieten we weten dat er op de meetpost in Moretusburg geen verhoogde waarden van zware metalen in de lucht werden vastgesteld.

De andere meetposten rondom de fabriek werden met spoed geanalyseerd in het labo. Deze resultaten zijn intussen ook bekend, en ook hier werden geen verhoogde waarden van zware metalen gemeten.

In de nacht van 25 op 26 januari heeft zich een algemene stroompanne voorgedaan op de hele Umicore site. De stroom viel uit omstreeks 00u30 en kon om 1u25 opnieuw hersteld worden.

Dit heeft ertoe geleid dat afzuigingen en filters tijdelijk stilgevallen zijn en er in een aantal installaties procesgassen ontsnapt zijn. Alle installaties zijn, zoals voorzien in dergelijke gevallen, onmiddellijk in veilige modus gegaan en gecontroleerd stilgelegd.

Onze meetpost in Moretusburg (die real-time informatie doorstuurt) toont geen verhoogde waarden. We analyseren momenteel in ons labo met spoed de metingen in het zuidoosten van de site. Deze meetposten geven geen real-time resultaat. We zullen deze resultaten communiceren van zodra ze beschikbaar zijn. Ook de oorzaak van de panne wordt momenteel onderzocht.

Contactgegevens

Hebt u hierover nog vragen of opmerkingen, dan kunt u die zoals steeds stellen via de gekende kanalen: