Stad Antwerpen, district Hoboken en Umicore bundelen krachten voor nieuwe verbindingsweg tussen Hoboken en Hemiksem

Regional website Belgium

De stad Antwerpen, het district Hoboken en het bedrijf Umicore gaan samenwerken aan een nieuwe verbindingsweg in het belang van de verkeersveiligheid en het verminderen van opwaaiend stof op de bedrijfssite. De Adolf Greinerstraat is een openbare weg die dwars door de fabriekssite loopt. Umicore zal deze openbare weg opnemen in haar bedrijfsterrein en vervangen door een nieuwe aan te leggen openbare weg aan de buitenzijde van haar site, en die Hemiksem en de wijk Moretusburg in Hoboken met elkaar zal verbinden. De werken zijn gepland in 2024. ​

De Adolf Greinerstraat is een openbare weg die de site van Umicore in Hoboken in tweeën verdeelt. De weg wordt gebruikt door zwakke weggebruikers, maar ook door vrachtwagens, speciaal vervoer en wagens die de site oversteken. Het is bovendien een hoofdindustrieweg die verschillende industrieterreinen in Hoboken en Hemiksem met elkaar verbindt, en waar zwaar doorgaand verkeer passeert. Dit is geen ideale situatie, noch voor fietsers en voetgangers die de site doorkruisen, noch voor het werkverkeer.

Daarom willen stad, district en bedrijf nu een structureel veiligere oplossing voorzien.

Aanleg van nieuwe openbare weg met vrijliggend fietspad

Het deel van de Adolf Greinerstraat waaraan de site van Umicore grenst zal worden opgenomen in het bedrijfsterrein, zodat dit een geheel vormt.

Umicore voorziet een nieuwe openbare weg langs de achterzijde van haar terrein, tussen de toekomstige groene zone en het fabrieksterrein. Het woongebied zal dus van de nieuwe weg gescheiden zijn door de groene zone die het bedrijf zal aanleggen.

Langs de nieuwe weg komt een vrijliggend fietspad dat ter hoogte van de Curiestraat overgaat in een fietsstraat. Deze fietsstraat sluit dan op haar beurt aan ter hoogte van het Wolplein, op de heraanleg die het district Hoboken vooropstelt. Aan de kant van Hemiksem takt de fietsstraat aan op de enkelrichtingsfietspaden van de Praetstraat. Umicore is in gesprek met ​ de NMBS en Infrabel om gronden aan te kopen voor het  nieuwe fietspad langs de Curiestraat tot aan het spoor.

Samenwerking

Umicore staat in voor alle gemaakte kosten voor de aankoop, de aanleg van het fietspad, de uitvoering van alle werken op eigen terrein en de nieuwe openbare weg. Stad Antwerpen, district Hoboken en Umicore leggen de gemaakte afspraken vast, waarbij gestipuleerd wordt dat het project aansluit bij het stedelijk beleid. ​

​De start van de werken aan de nieuwe openbare weg op het bedrijfsterrein van Umicore is gepland in 2024. De aansluiting en opening van de weg wordt in 2025 verwacht.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Dankzij de samenwerking met Umicore kunnen we de verkeersafwikkeling rond de industriezone Hoboken vlotter en veiliger maken. Met een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad doorheen de zone creëren we een aangename en comfortabele fiets- en wandelverbinding tussen Hoboken en omliggende gemeenten. Met name voor het woon-werkverkeer met de fiets is dit een belangrijke ontwikkeling, en een bijdrage aan de noodzakelijke modal shift voor stad en regio. Tegelijk houden we vrachtverkeer weg uit het centrum van Hoboken.”


“Dit project maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid en onze inzet als bedrijf om te zorgen voor een optimale leefbaarheid samen met onze buurt. Voor een SEVESO-site als de onze gelden strikte veiligheidsmaatregelen en de huidige openbare straat door het bedrijfsterrein, zorgt dan ook voor extra uitdagingen.​Met de nieuwe toekomstige weg langsheen onze site investeren we in een verbeterde veiligheid, in een​ aangenamere mobiliteit voor alle openbare weggebruikers en onze medewerkers op de site en in het voorkomen van onnodig opwaaiend stof. We zijn blij dat deze weg zo verschillende oplossingen biedt en we dit project in goede samenwerking met de stad en het district kunnen realiseren,” aldus Johan Ramharter, directeur van Umicore in Hoboken.

Timing en afstemming met andere werken in het district

District Hoboken en stad Antwerpen staan in voor de coördinatie van alle werken op het publiek domein en volgen ook de andere werken in het district op. De verschillende projecten moeten goed op elkaar afgestemd worden om de doorstroming van de industrieweg te bewaken.

Carine Leys, districtsschepen voor openbaar domein: “Als district kunnen we alleen maar tevreden zijn met deze samenwerking. Niet enkel geeft ons dit de gelegenheid om een grote straat die in zeer slechte staat is volledig te hernieuwen, tegelijkertijd zetten we verder in op de fietsvriendelijkheid van ons district en de leefbaarheid van de buurt.”

Hebt u hierover vragen? We staan voor u klaar via: