Lood-in-bloedwaarden rond de site van Umicore in Hoboken tonen resultaten vergelijkbaar met najaar 2021

Regional website Belgium

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) maakte op 2 juni de resultaten bekend van de lood-in-bloedmetingen bij de kinderen die rond de fabriek wonen. Mogelijk namen ook uw kinderen of kinderen die u kent hieraan deel. We zien dat de resultaten over het algemeen in lijn zijn met de vorige metingen. We geven u graag een meer gedetailleerd beeld.

Wat vertellen de resultaten ons in vergelijking met de resultaten van het najaar 2021?

Gemiddelde lood-in-bloedwaarde Vergelijkbaar
Aantal kinderen tussen 5 μg/dl* en 10 μg/dl Licht gedaald
Aantal kinderen tussen 10 μg/dl en 20 μg/dl Onveranderd
Aantal kinderen boven 20 μg/dl Naar 0

* μg/dl staat voor microgram per deciliter

  • De gemiddelde lood-in-bloedwaarden van de kinderen in Moretusburg en Hertogvelden stegen lichtjes van 2,91 μg/dl naar 3,03 μg/dl. Het PIH spreekt hier van een vergelijkbaar resultaat met het najaar 2021. (Het aantal kinderen dat deelnam was lager dan bij vorige metingen.)
  • Het aantal kinderen met een loodwaarde tussen 5 μg/dl en 10 μg/dl daalde licht van 13,3% naar 12,4%.
  • Het aantal kinderen met een loodwaarde tussen 10 μg/dl en 20 μg/dl, bleef gelijk op 3. Ondanks de algemeen dalende trend mogen we deze uitschieters niet verwaarlozen en zetten we ons verder in voor een verdere neerwaartse trend.
  • Er zijn geen kinderen meer met een waarde boven 20 μg/dl.

Heeft uw kind verhoogde loodwaarden? Spreek dan zeker de wijkwerkster, Liesbet De Groot, hierop aan. Indien u intussen hierover nog geen gesprek had, nodigen wij u uit om dit alsnog te doen.

Wat Umicore doet om verder te verbeteren

De huidige resultaten bevestigen onze positieve evolutie, maar tonen tegelijk ook aan dat er nog belangrijke uitdagingen zijn. Het is voor ons uiterst belangrijk om onze impact voor u als buur steeds verder te beperken. Het is ons doel dat elk kind zo snel mogelijk tot een zo laag mogelijke waarde kan komen.

Onze voortdurende strijd tegen opwaaiend stof blijft daarom de eerste prioriteit. Zo bouwden we onder meer 2 overdekte opslagplagplaatsen met een oppervlakte van 1 hectare om grondstoffen af te dekken. We sproeien voortdurend onze wegen op onze site. We stemmen sinds vorig jaar onze logistieke activiteiten af op de weersomstandigheden: op dagen met hogere windsnelheden stellen we onze activiteiten waarbij stof kan vrijkomen uit. Daarnaast heeft u misschien in onze buurtkrant, die deze week in de bus viel, gelezen dat Umicore hard werkt aan toekomstprojecten zoals de groene zone. Door het invoeren van de groene zone vergroten we immers de afstand tussen het woongebied en de fabriek en willen we ervoor zorgen dat er geen kinderen meer vlak naast de fabriek wonen.

Wist u dat u als buurtbewoner een beroep kunt doen op onze diensten?

Als u als buurtbewoner denkt aan verbouwingen, dan kunt u op ons een beroep doen voor het verwijderen van het vrijgekomen stof in uw woning. Indien de bloedresultaten van uw kind verhoogde waarden zouden aantonen, dan kunt u steeds contact met ons opnemen om bijkomende metingen en schoonmaakacties op te starten.

We blijven ook de straten, stoepen en het speelplein regelmatig reinigen. Voor vragen en advies over gezondheid kunt u steeds terecht bij de wijkwerkster. Het is duidelijk onze ambitie om het samenleven met de buurt verder te verbeteren.

Hebt u hierover vragen? We staan voor u klaar via: 

 U vindt ook meer informatie over onze milieumetingen op onze website.