Lood-in-bloedgehalten van kinderen in Moretusburg gestegen

Regional website Belgium

Elk halfjaar organiseert het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) een bloedonderzoek om de lood-in-bloedwaarden van de kinderen in de buurt  van de Umicore site in Hoboken op te volgen.  Het gaat om de wijken Moretusburg en Hertogvelden, ten noorden van de fabriek. Dankzij de inspanningen van de fabriek gaan de metingen de laatste jaren in dalende lijn en de gemiddelde waarden van 2019 toonden met 3,37 μg/dl en 2,9 µg/dl de laagste waarden ooit. Helaas moeten we bij de nieuwe meting plots opnieuw een verhoging vaststellen. Het gemiddelde van de metingen is gestegen naar 6,01 µg/dl. Bij deze meting waren er 20 kinderen met een lood-in-bloedwaarde van meer dan 10 μg/dl, terwijl de referentiewaarde 5 μg/dl is. Bij de vorige meting waren dat 2 kinderen.  

We betreuren dat de meetresultaten verhoogd zijn. De gezondheid van iedereen, en in het bijzonder van de kinderen uit de buurt, is een belangrijke bezorgdheid voor ons. We zijn een verantwoordelijk bedrijf en we hechten veel belang aan het welzijn en de gezondheid van onze buren. Het spijt ons ten zeerste dat de resultaten verhoogd zijn.

We hadden deze uitgesproken stijging niet verwacht. Er was geen aanwijzing in de milieumetingen dat er zo een plotse en sterke verhoging in de bloedwaarden zou optreden. Daarom zal intensief gezocht moeten worden naar mogelijke oorzaken die impact kunnen gehad hebben.

Er werd een lichte stijging in fijn stof (ook zwevend stof of PM10-stof genoemd) op 2 van onze 3 meetposten gemeten in de voorbije maanden.  De stijging is het meest uitgesproken op de meetpost op het Constantin Meunierplein, die het verst van de fabriek verwijderd is. Ondanks deze stijging, lagen de concentraties nog ruim onder de wettelijke norm van 500 ng/m3. De glijdende jaargemiddelden van lood in zwevend stof waren op onze 3 meetposten einde mei 199, 260 en 272 ng/ m3. De eerste twee maanden van het jaar werden gekenmerkt door extreem veel wind in januari en stormen in februari (o.a. Ciara) in de richting van de meetposten in Moretusburg.  Dat zagen we in de meetresultaten van uitvallend stof van februari, wat een indicatie was dat er door de stormwind stofdeeltjes tot buiten de site zijn opgewaaid. In de maanden nadien is dit niet meer voorgevallen en de metingen gaven ook geen verhogingen meer weer. De meetresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) die tot einde maart gekend zijn, bevestigen deze trends.

  

Door de recente lockdown zijn de kinderen verschillende maanden niet naar school gegaan en hebben ze noodgedwongen meer tijd in de buurt doorgebracht. Het was bovendien ook een droge periode, waardoor het zou kunnen dat het stof van de stormen in februari is blijven liggen.

Een incident zoals de brand begin maart zou een risicofactor kunnen geweest zijn. Toch leidde geen enkele van alle milieumetingen in Moretusburg op het moment van de brand en in de week nadien tot verhogingen die deze uitgesproken stijging van de lood-in-bloedwaarden zouden kunnen verklaren (tijdens de brand blies de wind in de tegenovergestelde richting). Het maandgemiddelde van de milieumetingen in maart was ook niet verhoogd. Het gebouw is na de brand snel dicht gemaakt.    

We zullen verder onderzoeken welke extra maatregelen we nog kunnen nemen om stofopwaaiing en uitstoot verder te verminderen. We hebben de voorbije jaren al heel wat investeringen gedaan en die bleken sinds 2018 hun vruchten af te werpen in de metingen. Ook vandaag zijn er nog een reeks verbeteringsprojecten lopende en gepland.  Nu zien we echter dat er nog andere factoren een invloed hebben op de bloedresultaten van de kinderen in de buurt. Dat zet ons aan om het beter te doen en verder te zoeken.

De volledige medische werkgroep, waarvan de wijkwerker deel van uitmaakt, heeft de analyse van het bloedonderzoek ook al kunnen inzien. We hebben de wijkwerker geïnformeerd over de vaststellingen en over onze milieuresultaten. Zij heeft al contact genomen met enkele van de gezinnen die een kind met een verhoogde waarden hebben. De ouders kunnen bij haar terecht voor verdere duiding en advies over de bloedwaarden van hun kinderen.


Onze milieuresultaten zijn beschikbaar op onze website: https://www.umicore.be/nl/our-sites/hoboken/milieu/.

Umicore is dagelijks bereikbaar op het groene nummer 0800 93739.

×

   Umicore gebruikt bepaalde monitoring- en traceertechnologieën zoals cookies. Die technologieën worden gebruikt om onze diensten te onderhouden, aan te bieden en te verbeteren, alsook om de ervaring van de bezoekers van onze website te verbeteren.

   Door op de knop "Alles aanvaarden" te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies terwijl je de website gebruikt. Gelieve rubriek 10 van de privacyverklaring van onze website te lezen voor meer informatie over hoe we deze cookies en andere traceertechnologieën gebruiken.

     Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar en helpen jou om onze website te gebruiken. Ze helpen om de veiligheid en basisfunctionaliteit te ondersteunen en zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website. Als je deze cookies blokkeert, kunnen we het gebruik of de veiligheid tijdens je bezoek dus niet garanderen.

     Cookies die ons inzicht geven in het gedrag van onze websitebezoekers. Hierdoor kunnen we onze website blijven verbeteren, zodat we de beste informatie kunnen aanbieden als ondersteuning van onze projectdoelstellingen. Deze cookies geven ons ook inzicht in de doeltreffendheid van onze website. Ze vertellen ons bijvoorbeeld welke webpagina's bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen op bepaalde webpagina's.

     Deze cookies bieden je content aan op basis van je interesses, die op hun beurt worden afgeleid van je surfgeschiedenis. De meeste advertentiecookies volgen gebruikers via hun IP-adres en kunnen dus bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens die worden verzameld door advertentiecookies kunnen worden gedeeld met derden, zoals adverteerders.