Skip to main content Skip to primary navigation

Half year results 2022

Regional website Belgium

Umicore rapporteert sterke prestaties voor de eerste helft van 2022

Umicore boekt resultaten voor het eerste halfjaar in lijn met de vooruitzichten van het eerste kwartaal, in een moeilijke marktcontext, en boekt goede vooruitgang in de uitvoering van de "Umicore 2030 - RISE"-strategie

De resultaten van Umicore voor het eerste halfjaar waren de op één na hoogste in haar geschiedenis, ondanks ernstige marktverstoringen, stijgende kosteninflatie en een volatiele omgeving voor edelmetaalprijzen.

De inkomsten van Umicore voor de eerste 6 maanden bedroegen € 2,1 miljard, stabiel in vergelijking met het recordniveau van de eerste 6 maanden van het voorgaande jaar. De aangepaste EBIT van de Groep bedroeg € 461 miljoen en de aangepaste EBITDA € 601 miljoen, aanzienlijk hoger dan in de tweede helft van vorig jaar, maar lager dan de recordniveaus van de eerste helft van 2021, als gevolg van de minder gunstige edelmetaalprijsomgeving en inclusief hogere uitgaven voor innovatie en toekomstige groei, alsook algemene kosteninflatie.  

Sterke operationele kasstromen, inclusief een minder dan verwachte toename van het nettowerkkapitaal, hebben geleid tot een stabiele netto financiële schuld ten opzichte van eind 2021 van € 955 miljoen, wat overeenkomt met 0,88 keer de aangepaste EBITDA van de voorbije 12 maanden. In overeenstemming met het dividendbeleid zal op 23 augustus een interim dividend van € 0,25 per aandeel worden uitbetaald.

Umicore voert haar RISE 2030-strategie uit met belangrijke mijlpalen die in de eerste helft van 2022 werden bereikt, zoals de ondertekening van langetermijncontracten met klanten en de voorbereiding van haar aanwezigheid in de Noord-Amerikaanse waardeketen in Rechargeable Battery Materials.

Catalysis

De inkomsten in Catalysis bleven stabiel, dankzij opnieuw uitstekende prestaties in Automotive Catalysts, waarbij de volumes minder daalden dan de wereldwijde automarkt dankzij verdere marktaandeelwinsten in benzinewagens. De inkomsten in Precious Metals Chemistry stegen, terwijl de inkomsten in Fuel Cell & Stationary Catalysts werden beïnvloed door een uitstel van klantenorders als gevolg van COVID-19-gerelateerde lockdowns in China. Ondanks aanzienlijke kosteninflatie lagen de winsten slechts lichtjes onder het recordniveau van de eerste jaarhelft van 2021.

Energy & Surface Technologies

De inkomsten en winsten in Energy & Surface Technologies stegen. Cobalt & Speciality Materials bleef profiteren van een uitzonderlijk sterke marktvraag in combinatie met een gunstige kobalt- en nikkelprijsomgeving. De prestaties van Rechargeable Battery Materials weerspiegelden een sterk positief effect van de onverwachte piek in de lithiumprijs. De verkoopvolumes van kathodematerialen waren matig, zoals verwacht en aangekondigd in december.

Recycling

De inkomsten en winsten in Recycling daalden, voornamelijk als gevolg van de lagere edelmetaalprijzen in Precious Metals Refining en Precious Metals Management en die slechts gedeeltelijk werden gecompenseerd door een sterke prestatie in Jewelry & Industrial Metals. Hoewel het onder de recordniveaus van vorig jaar blijft, vertegenwoordigt de aangepaste EBIT het op één na hoogste niveau dat in de geschiedenis van de businessgroep Recycling werd bereikt.

Vooruitzichten

Umicore verwacht in 2022 opnieuw een sterke prestatie in al haar businessgroepen in een ernstig verstoorde marktomgeving.

Op basis van de prestaties in de eerste helft van het jaar en in de veronderstelling dat de edelmetaalprijzen voor de rest van het jaar op de huidige niveaus blijven, verwacht Umicore dat haar aangepaste EBIT voor het volledige jaar 2022 iets boven consensus[1] zal liggen. Dit inclusief een stijging van ongeveer € 220 miljoen van de edelmetaalprijzen tegenover 2020 (rekening houdend met het effect van de strategische afdekkingen). Deze vooruitzichten omvatten een tegenwind door de kosteninflatie van naar schatting minder dan € 150 miljoen voor het volledige jaar, exclusief compenserende maatregelen zoals prijsstelling. Deze vooruitzichten gaan er ook van uit dat er zich geen verdere belangrijke verstoringen van de economie of van de activiteiten van Umicore zullen voordoen als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen, de pandemie of bijkomende beperkingen in de toeleveringsketens.

Naar verwachting zal de autoproductie beïnvloed blijven door de aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketens. Niettegenstaande deze beperkte zichtbaarheid, verwacht Umicore te kunnen blijven profiteren van haar sterke marktpositie in benzinetoepassingen. Rekening houdend met de sterke prestaties in de eerste jaarhelft en de huidige veronderstellingen met betrekking tot de volumes voor 2022, wordt verwacht dat de aangepaste EBIT in Catalysis voor het volledige jaar dicht bij het recordniveau van 2021 zal liggen, iets boven de consensus[1], ondanks de impact van kosteninflatie.

Op basis van de prestatie in de eerste helft van het jaar en uitgaande van een normalisatie in Cobalt & Specialty Materials, verwacht Umicore dat de aangepaste EBIT in Energy & Surface Technologies voor het volledige jaar 2022 boven het niveau van vorig jaar zal liggen en boven de huidige consensusverwachtingen[2]. 

Umicore verwacht dat de aangepaste EBIT voor Recycling voor het volledige jaar 2022 in lijn zal zijn met de huidige consensus[3]. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat de huidige prijzen voor edelmetalen zullen blijven aanhouden. Deze vooruitzichten nemen ook een iets betere bevoorradingsmix voor Precious Metals Refining ten opzichte van de eerste jaarhelft in rekening.

Zoals reeds werd meegedeeld, wordt verwacht dat de Corporate bedrijfskosten in 2022 boven de inflatie zullen blijven stijgen, aangezien Umicore zich toelegt op langere termijn innovatie en digitalisering en haar systemen en haar organisatie voorbereidt op toekomstige expansie. 

Kerncijfers

Inkomsten van € 2,1 miljard (-0%) 

Aangepaste EBITDA van € 601 miljoen (-21%) 

Aangepaste EBIT van € 461 miljoen (-26%) 

EBIT-aanpassingen van - € 20 miljoen

ROCE van 20,8%
(in vergelijking met 28,4% in eerste jaarhelft 2021)

Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van € 321 miljoen en aangepaste EPS van € 1,34

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 521 miljoen, inclusief een stijging van € 152 miljoen aan werkkapitaal; vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten2 van € 320 miljoen 

De gedane kapitaaluitgaven bedroegen € 190 miljoen

O&O uitgaven van € 141 miljoen (+19%)

Nettoschuld van € 955 miljoen, stabiel ten opzichte van eind 2021. Dit komt overeen met een nettoschuld / aangepaste EBITDA-ratio over de laatste 12 maanden van 0.88x

Interim dividend van € 0,25 per aandeel wordt uitbetaald op 23 augustus

"In een marktomgeving die gekenmerkt wordt door zware externe uitdagingen, hebben we de op één na hoogste halfjaarwinst in de geschiedenis van Umicore neergezet, wat duidelijk wijst op de veerkracht en de sterke positie van onze activiteiten in onze belangrijkste eindmarkten.

We bleven ons ook duidelijk concentreren op onze strategische doelstellingen en boekten belangrijke vooruitgang in de activiteit Rechargeable Battery Materials met de voorbereiding van de uitrol van onze aanwezigheid in de waardeketen naar Noord-Amerika en de oprichting van nieuwe waardecreërende en strategische langetermijnpartnerschappen met klanten. Ondanks de huidige uitdagende marktcontext ben ik heel positief over de kansen die voor ons liggen en over ons vermogen om onze ambitieuze ‘Umicore 2030 – RISE’ strategie te verwezenlijken". 

Mathias Miedreich, CEO van Umicore


Umicore kondigt opvolging CFO aan

Umicore kondigt het vertrek en de opvolging aan van Filip Platteeuw, die beslist heeft de Groep te verlaten na bijna 20 jaar, waarvan de helft als Chief Financial Officer, om zich op andere interesses toe te leggen. In het kader van een gepland opvolgingsprogramma zal Wannes Peferoen, momenteel Senior Vice President van de business unit Electro-Optic Materials van Umicore, Filip op 1 oktober opvolgen. 

Filip en Wannes werken nauw samen aan een vlotte overdracht en na zijn aftreden als CFO op 1 oktober zal Filip gedurende zes maanden de overgang blijven ondersteunen. 

Wannes begon zijn loopbaan bij Umicore bijna 17 jaar geleden als Group controller en bouwde zo een sterk inzicht op in de activiteiten van Umicore. Vervolgens bouwde hij meer dan 10 jaar ervaring op als controller van verschillende business units, waarbij hij een sterke expertise verwierf in financiële controle, waaronder strategische planning, de invoering van nieuwe systemen en het beheer van financiële risico's. De voorbije vijf jaar bekleedde Wannes algemene managementfuncties, en combineerde hij financiën met gedegen commerciële en ondernemerservaring in het opbouwen van wereldwijde partnerschappen met klanten. 

"Filip heeft een belangrijke rol gespeeld in de strategische ontwikkelingen en verwezenlijkingen van Umicore. Zijn integriteit en evenwichtige beoordelingsvermogen, zijn grondige kennis van de onderneming en haar financiën alsook zijn toewijding en oprecht partnerschap hebben geholpen om onze Groep uit te rusten voor de volgende ambitieuze groeifase. Ik ben hem zeer dankbaar voor zijn onmisbare bijdragen, ook aan onze onlangs gelanceerde "Umicore 2030 - RISE"-strategie. We betreuren zijn vertrek, maar wensen hem veel succes met zijn nieuwe interesses.

We heten Wannes van harte welkom. Hij neemt het roer over in een boeiende periode voor onze Groep, en dus ook voor onze klanten en investeerders, die een sleutelrol zullen spelen in de succesvolle uitvoering van onze strategie."

Mathias Miedreich, CEO van Umicore

 

"Ik ben dankbaar dat ik al bijna 20 jaar deel uitmaak van Umicore en getuige ben van de transformatie van dit bedrijf, aangedreven door zoveel getalenteerde collega's over de hele wereld.

Ik ben vereerd en dankbaar dat ik gedurende bijna tien jaar de functie van CFO heb mogen bekleden. Onze recente, ambitieuze Umicore 2030 - RISE-strategie luidt een nieuw, boeiend hoofdstuk in op de weg die Umicore is ingeslagen. Nu is het moment om nieuw talent deze verandering te laten leiden. Ik heb het volste vertrouwen in Wannes en de teams om de ambities die we samen hebben bepaald, waar te maken.”

Filip Platteeuw[1] Umicore heeft Vara Research GmbH aangesteld om analisten te bevragen en zo de markt de consensusramingen van de analisten te bezorgen. De meest recente consensus is beschikbaar op https://vara-services.com/umicore/. De consensus voor aangepaste EBIT voor Umicore Group in 2022 bedroeg € 828 miljoen op het tijdstip van deze publicatie.

[2] Aangepaste EBIT voor Catalysis in 2021 bedroeg € 326 miljoen. De consensus voor aangepaste EBIT voor Catalysis in 2022 bedroeg € 281 miljoen op het tijdstip van deze publicatie.

[3] Aangepaste EBIT voor Energy & Surface Technologies in 2021 bedroeg € 139 miljoen. De consensus voor aangepaste EBIT voor E&ST in 2022 bedroeg € 148 miljoen op het tijdstip van deze publicatie.

[4] De consensus voor aangepaste EBIT voor Recycling in 2022 bedroeg € 475 miljoen op het tijdstip van deze publicatie.


Nota: Alle verwijzingen naar inkomsten in dit document betreffen inkomsten exclusief metalen (d.w.z. alle inkomstenelementen min de waarde van volgende aangekochte metalen: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge)