Genderdiversiteit verbeteren bij het senior management

Regional website Belgium

Het bottom-upinitiatief ‘Focus on Women’ werd gestart door zes vrouwelijke managers. In combinatie met onze Coaching Circles – coaching, opleiding, mentoring en netwerken voor vrouwelijke leidinggevenden – wil dit initiatief het bewustzijn over de enorme pool aan vrouwelijk talent vergroten en vrouwelijke collega’s inspireren. Genderdiversiteit is een win-win voor Umicore.

Het Focus on Women-platform werd opgericht in 2016 en wil het bewustzijn vergroten over zaken met betrekking tot vrouwelijk leiderschap en de genderkloof in het bedrijfsleven. De activiteiten van het platform omvatten het vormen van een netwerk van vrouwen in leidinggevende functies, het organiseren van evenementen met keynotesprekers over onderwerpen die verband houden met diversiteit, en het introduceren van het Coaching Circles-opleidingsprogramma bij Umicore.

“Diversiteit is essentieel voor het bedrijfsleven.” - Sonja Mertens, director business applications Hoboken, België

Op de universiteit maken vrouwen meer dan de helft van de studenten uit en behalen ze goede resultaten, maar eenmaal op de werkplek moeten ze hun weg zoeken door het doolhof van het bedrijfsleven. Als je aan de universiteit hard werkt, dan val je op. In een bedrijf moet je ook zichtbaar zijn, netwerken en duidelijk maken wat je ambities zijn.

De dingen veranderen zichzelf niet. We willen graag vrouwelijke collega’s inspireren om hun eigen loopbaan te ontwikkelen en het bewustzijn van het bedrijf over de enorme pool aan vrouwelijk talent vergroten.

“Een win-win voor Umicore” - Marleen Van Den Bergh, director business applications Hoboken, België

Een logische volgende stap voor ons was de introductie van het concept Coaching Circles, een combinatie van coaching, opleiding, mentoring en netwerken dat vrouwelijk leiderschap naar het volgende niveau tilt. In 2016 begonnen we met een test in België. Het was een zeer verrijkende ervaring, zowel voor de deelnemers als voor de mentors. Na de erg positieve evaluaties werden de Coaching Circles opgenomen in het leer- en ontwikkelingsaanbod van Umicore.

De Coaching Circles bestaan uit vijf groepssessies over vijf onderwerpen die worden geïntroduceerd door een professionele trainer: ‘Netwerk & Verbinding’, ‘Communicatie & Zichtbaarheid’, ‘Evenwichtig Leven & Veerkracht’, ‘Efficiënt Leiderschap’ en ‘Persoonlijke Groei’. Individuele coaching aan het begin en einde voegt een persoonlijke groeifactor toe aan het programma.

De sessies zijn erg interactief, met 20 deelnemers en 5 mentors. Er zijn breakout-momenten waarop we bespreken hoe we het onderwerp van de sessie kunnen toepassen in de specifieke Umicore-omgeving. Op die manier koppelen we de theorie aan de praktijk.

Als mentor willen we een open sfeer creëren en authentiek zijn, om zo de drempel om te delen te verlagen. Dat betekent ook onze kwetsbaarheid tonen, want sommige onderwerpen zijn niet gemakkelijk om te delen, i.e. hoe we zelfbeperkende overtuigingen kunnen overwinnen. We zijn ervan overtuigd dat onze persoonlijke lessen en inzichten in de ‘do’s & don’ts’ van grote waarde kunnen zijn voor jongere vrouwelijke collega's.

“Authentiek blijven in een bedrijfswereld”
- Valerie Van Hecke, internal auditor Brussel

Voor mij waren er twee belangrijke redenen om deel te nemen aan Coaching Circles. Ten eerste wil ik elke kans grijpen om collega’s beter te leren kennen. Ik heb ook deelgenomen aan netwerkevenementen voor vrouwen. De sfeer van dergelijke elementen was open en stimulerend.

Het was mijn bedoeling om mijn authenticiteit te vergroten wanneer ik door de bedrijfswereld navigeer. Toen ik begon te werken, merkte ik dat jonge, vrouwelijke managers hun – meestal mannelijke – mentors nadeden. Als vrouw kun je je eigenheid in dit proces verliezen. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden en jezelf te zijn.

Voor mij heeft Coaching Circles het isolement doorbroken. Ik besefte dat veel vrouwen met dezelfde uitdagingen worstelen.

Dankzij Coaching Circles kon ik een specifiek leiderschaps- of diversiteitsthema vertalen naar de Umicore-realiteit. Daarom zou ik Coaching Circles sterk aanbevelen aan andere vrouwelijke managers bij Umicore.

Ik vind dat diversiteit ook een levend en vitaal onderwerp is voor alle Umicore-medewerkers. Evenementen met keynotesprekers georganiseerd door Focus on Women worden door ongeveer evenveel mannen als vrouwen bijgewoond.

“Ruimdenkend worden” - Janneke Jellema, managing director/career coach, TALENTA Consult

TALENTA ontwikkelde samen met Focus on Women de Coaching Circles

Over het algemeen situeren de uitdagingen waarmee vrouwelijke managers worden geconfronteerd zich op drie niveaus: individu, bedrijf en maatschappij. Het Focus on Women-initiatief en de Coaching Circles hebben betrekking op de eerste twee niveaus.

In bedrijven met een genderkloof bij het senior management is de bedrijfscultuur vaak gebaseerd op traditionele loopbaanmodellen. Die bedrijven moeten ruimdenkender worden en specifiek aandacht besteden aan de onderliggende, onbewuste stereotypering.

Loopbaanmodellen veranderen in de maatschappij; we zien een evolutie naar flexibele, dubbele loopbaanpatronen. De maatschappij biedt bv. ouderschapsverlof voor vaders. Dat creëert een sfeer voor mannen om ‘uit de glazen lift te stappen’, waardoor ze meer betrokken kunnen zijn.

Vrouwen moeten een stap voorwaarts zetten en beseffen dat ze aan het roer van hun eigen loopbaan staan. Focus on Women en de Coaching Circles bieden de juiste loopbaanmiddelen en helpen vrouwen om uiting te geven aan hun ambities.

Voor bedrijven is het creëren van een open cultuur met diversiteitsbewustzijn, gelijke kansen voor iedereen en transparantie over het promotie- en ontwikkelingsbeleid het belangrijkst. We stellen vast dat de best presterende, meest innovatieve bedrijven deze zijn met de meeste diversiteit.