ENGIE en Umicore dienen wijzigingsverzoek in om twee windturbines op de site in Hoboken te bouwen

Regional website Belgium

Vorig jaar (26/06/2019) heeft de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen aan ENGIE en Umicore de vergunning verleend voor de bouw van vier windturbines op de site van Umicore in Hoboken. Deze vier windturbines zouden voor 15% van de elektriciteitsvoorziening van het bedrijf zorgen. Verscheidene partijen zijn echter in beroep gegaan tegen die beslissing, waarop Umicore en ENGIE in gesprek zijn gegaan met de plaatselijke actiecomités en de gemeentelijke overheden van Hemiksem en Hoboken. Op basis van deze gesprekken hebben Umicore en ENGIE beslist om rekening te houden met de belangrijkste bezorgdheid van de buurtbewoners, namelijk de nabijheid van twee van de windturbines bij woonwijken en de hinder die volgens hen daarmee gepaard zou gaan. ENGIE zal bijgevolg een wijzigingsverzoek indienen bij de Vlaamse overheid om het originele project van vier windturbines te herzien naar een project van slechts twee windturbines.

De twee andere windmolens, die het dichtst bij de woonwijken in Hemiksem en Hoboken waren ingetekend, zullen niet in het finale voorstel opgenomen worden. Hierdoor verdubbelt de afstand tussen de twee overblijvende turbines en beide woonkernen.

Al in het initiële plan hadden ENGIE en Umicore een aantal vrijwillige stappen gezet om de impact op de omgeving tot een minimum te beperken. Eén van de windturbines werd al verplaatst om de afstand met de woonwijken te vergroten, het effect van slagschaduw werd tot een minimum herleid en er werden strengere normen voor het geluid gehanteerd. Hiermee gingen ENGIE en Umicore verder dan de wettelijke verplichtingen. In het nieuwe voorstel zullen deze engagementen behouden blijven. Bovendien zullen er geregeld geluidsmetingen uitgevoerd worden om aan te tonen dat aan de geldende geluidsnormen voldaan wordt.

De twee windturbines in Hoboken zullen nu ongeveer 8% van de elektriciteitsbehoefte van Umicore dekken. Dat is de helft minder dan met vier turbines, maar dat neemt niet weg dat Umicore als industrie zoveel mogelijk inspanningen wil doen om energie op een duurzame manier op te wekken om zo haar voetafdruk te verkleinen op een ogenblik dat er in de ganse EU gestreefd wordt naar een CO₂-neutrale maatschappij.

Om de ecologische voetafdruk van Umicore in Hoboken zoveel mogelijk te beperken, neemt de onderneming verschillende initiatieven om de CO2-impact van haar industriële operaties te verkleinen.

Luc Gellens, Senior Vice President Umicore: ”Er is veel elektriciteit voor onze processen nodig. We maken ze zo efficiënt mogelijk,  maar daarnaast is het ook belangrijk om zoveel mogelijk groene energie te gebruiken. Het vergroenen van de elektriciteit is een belangrijke stap om CO2 neutraal te worden. Zonnepanelen en de aankoop van groene energie zijn daar deel van. Windturbines, die een groot vermogen hebben, leveren ook een belangrijke bijdrage aan dat totaalpakket.”

Philippe Van Troeye, CEO ENGIE Benelux: “ENGIE heeft de ambitie om de leider te zijn van de zero carbon transitie ‘as a service’, dat wil zeggen om haar klanten, bedrijven en lokale gemeenschappen de middelen te bieden om eenvoudig en tegen een zo laag mogelijke kost hun koolstofvrije transitie te realiseren. Deze twee turbines zijn het resultaat van een constructieve samenwerking tussen ENGIE en Umicore, maar ook met de lokale overheid. We zijn blij dat we in Umicore een partner vonden die duurzaamheid ook hoog in het vaandel draagt en die samen met ons de zero carbon transitie wil helpen waarmaken.”

×

   Umicore gebruikt bepaalde monitoring- en traceertechnologieën zoals cookies. Die technologieën worden gebruikt om onze diensten te onderhouden, aan te bieden en te verbeteren, alsook om de ervaring van de bezoekers van onze website te verbeteren.

   Door op de knop "Alles aanvaarden" te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies terwijl je de website gebruikt. Gelieve rubriek 10 van de privacyverklaring van onze website te lezen voor meer informatie over hoe we deze cookies en andere traceertechnologieën gebruiken.

     Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar en helpen jou om onze website te gebruiken. Ze helpen om de veiligheid en basisfunctionaliteit te ondersteunen en zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze website. Als je deze cookies blokkeert, kunnen we het gebruik of de veiligheid tijdens je bezoek dus niet garanderen.

     Cookies die ons inzicht geven in het gedrag van onze websitebezoekers. Hierdoor kunnen we onze website blijven verbeteren, zodat we de beste informatie kunnen aanbieden als ondersteuning van onze projectdoelstellingen. Deze cookies geven ons ook inzicht in de doeltreffendheid van onze website. Ze vertellen ons bijvoorbeeld welke webpagina's bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen krijgen op bepaalde webpagina's.

     Deze cookies bieden je content aan op basis van je interesses, die op hun beurt worden afgeleid van je surfgeschiedenis. De meeste advertentiecookies volgen gebruikers via hun IP-adres en kunnen dus bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens die worden verzameld door advertentiecookies kunnen worden gedeeld met derden, zoals adverteerders.