Brief aan buren Moretusburg en Hertogvelden

Regional website Belgium

Betreft: lood-in-bloedwaarden rond de site van Umicore in Hoboken verder gedaald

Beste buur

Vandaag maakte het provinciaal instituut voor hygiëne (PIH) de resultaten bekend van de voorjaarscampagne die het loodgehalte in het bloed van de kinderen in de wijk rond de Umicore-site in Hoboken meet. De gemiddelde loodwaarden van de kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden zijn verder gedaald naar 3,42 microgram per deciliter (tegenover 4,12 in het najaar van 2020).

Niet alleen de gemiddelde waarde is gedaald, maar ook het aantal kinderen met een lood-in-bloedwaarde boven 5 microgram per deciliter daalde verder (18,8% tegenover 26,3% in het najaar van 2020). Het aantal kinderen met een loodwaarde boven 10 microgram per deciliter is gehalveerd van 10 naar 5. Geen enkel kind had een loodwaarde boven 20 microgram per deciliter. Zone 1, vlak naast de site, blijft de meest kwetsbare zone met nog 41,5% van de kinderen met een lood-in-bloedwaarde boven 5 microgram per deciliter.

We willen benadrukken dat ons voorstel tot vrijwillige verkoop van huizen in zone 1 nog steeds geldig is. Hetzelfde aanbod geldt voor gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar in zone 2.

We stellen vast dat de waarden op alle vlakken verder blijven dalen en dat we na de verhoogde waarden in het voorjaar van 2020 de dalende trend van de voorbije jaren opnieuw hebben ingezet. We zetten ons doorgedreven actieplan om verder te verbeteren onverminderd voort. Sinds vorig jaar stemmen we onze logistieke activiteiten af op de weersomstandigheden. Op dagen met hogere windsnelheden, stellen we activiteiten waarbij stof kan vrijkomen uit. We sproeien en reinigen nog intensiever en we maken gebruik van de allernieuwste technologie om onze uitstoot op te volgen en bij te sturen. Investeringen die onze uitstoot verder verlagen, krijgen voorrang op andere projecten om zo onze impact op de omgeving en de buurt zo klein mogelijk te maken.

Johan Ramharter (Senior Vice President): “Ik ben verheugd te zien dat we terug aanknopen bij de goede resultaten van vóór 2020. Tegelijkertijd zetten deze resultaten ons er toe aan om blijvend in te zetten op de beperking van stofverspreiding. Als respectvolle buur willen we de impact van het bedrijf naar de aanliggende wijken zo klein mogelijk houden.”

Hebt u hierover vragen? Dan kunt u ons bereiken via: