13 Mar 2020

Herstellingswerken loodraffinaderij

Maandag 2 maart heeft er zich een brand in de loodraffinaderij op onze site voorgedaan. We houden u graag op de hoogte van de verdere opvolging en van het verloop van de herstellingswerken.

Onze aandacht ging in eerste instantie naar het volledig dichtmaken van het gebouw. Dat hebben we in de voorbije week al kunnen doen door de openingen in het dak en de gevels van het gebouw te herstellen en zo de buitenkant opnieuw volledig te sluiten.  

We hebben interne en externe experts aangesteld en hun advies gevraagd rond de stabiliteit van het gebouw na de brand. Ze hebben vastgesteld dat er geen onmiddellijk gevaar is, maar dat het wel nodig is om het gebouw eerst deels te stutten voor er andere werken kunnen uitgevoerd worden. Deze werken, om het gebouw maximaal te ondersteunen, zullen dit weekend starten en volgende week verdergaan. U zult dit mogelijk vanuit de Curiestraat kunnen zien.

Als u vragen zou hebben over deze herstellingswerken of over andere zaken, kunt u ons steeds contacteren op ons groen nummer: 0800-93739.