Skip to main content Skip to primary navigation

Lood-in-bloedwaarden bereiken laagste niveau ooit bij kinderen in de buurt van de Umicore site in Hoboken

Regional website Belgium

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) maakte vandaag de resultaten bekend van de halfjaarlijkse metingen van lood in bloed bij de kinderen die in de buurt van de Umicore site in Hoboken wonen. De gemiddelde loodwaarde van de kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden is sterk gedaald en heeft het laagst gemeten niveau ooit bereikt. 

De gemiddelde waarde daalde dit najaar naar 2,25 microgram per deciliter (µg/dl) van 3,03 µg/dl in het voorjaar van 2022. Voor het eerst werd bij geen enkel kind een loodwaarde van meer dan 10 µg/dl gemeten. In het voorjaar van 2022 werd er nog bij drie kinderen een loodwaarde boven 10 µg/dl gemeten.

Het PIH hanteert voor het eerst in haar verslag een vergelijkingswaarde van 4 µg/dl, ten opzichte van de 5 µg/dl die het in de verslagen van de afgelopen jaren gebruikte (zie tabel onderaan het persbericht). Gebaseerd op dit nieuwe gegeven, daalde het aantal kinderen met een lood-in-bloedwaarde boven 4 µg/dl naar 6,3% van 16.9% in het voorjaar van 2022. Zone 1 in Moretusburg, vlak naast de site, blijft het kwetsbaarst: 16,7% van de geteste kinderen had een lood-in-bloedwaarde van meer dan 4 µg/dl. Er is geen vergelijkend percentage ter beschikking ten opzichte van de vorige gepubliceerde resultaten.

“We zijn tevreden dat het lood-in-bloedgehalte van de kinderen die vlakbij onze site wonen, verder afneemt en deze keer het laagste niveau ooit heeft bereikt. We zetten ons op alle mogelijke manieren in om de gevolgen van onze activiteiten maximaal te beperken. Al geruime tijd besteden we jaarlijks 25 miljoen euro aan milieumaatregelen die de verspreiding van stof voorkomen en de uitstoot van onze processen verder verlagen. Hiervoor gebruiken we telkens de modernste technieken, maar ontwikkelen ook eigen innovaties die steeds belangrijker worden naarmate we op de grenzen stuiten van wat vandaag technologisch beschikbaar en haalbaar is.”

Johan Ramharter, directeur van de Umicore site in Hoboken

“De kinderen die dicht naast de site, in Zone 1 wonen, blijven het kwetsbaarst. Daarom is het creëren van afstand tussen de buurt en de site met de aanleg van een groene zone een belangrijke, structurele en duurzame maatregel. We blijven natuurlijk alert en gaan onverminderd door met de realisatie van verbeterprojecten, want het blijft ons doel dat elk kind in de buurt een zo laag mogelijke waarde heeft. Zo kunnen we ook na 135 jaar als site met respect voor de buurt naast elkaar bestaan,” zei Johan Ramharter.

De wijkverpleegster neemt contact op met de families van alle geteste kinderen en staat hen bij met advies.

Inzetten op verdere daling lood-in-bloedwaarden

De Umicore site in Hoboken spant zich verder in tegen het opwaaien en verspreiden van metaalhoudende stof en daarmee het verder verlagen van de lood-in-bloedwaarden. Voorbeelden hiervan zijn de plaatsing van windschermen op het fabrieksterrein en de aanleg van de groene zone.

De toekomstige groene zone zal de afstand tussen het fabrieksterrein en de aanpalende buurt vergroten. Dit gebied wordt na de gecontroleerde afbraak van de huizen met bomen aangeplant en zal grenzen aan een hectare bos dat Umicore in het voorjaar op haar site heeft aangeplant. Om de groene zone aan te kunnen leggen, heeft Umicore naburige bewoners aangeboden hun woningen te kopen. De aanleg van de groene zone gaat van start in het voorjaar van 2023 en wordt naar verwacht voltooid in 2024.

Inmiddels staan op het fabrieksterrein rond de opslagplaatsen langs de Schelde zes meter hoge windschermen. Bovendien worden er momenteel windschermen geplaatst langs de rivier, over een lengte van 220 meter en hoogte van zes meter. De windschermen verminderen de windkracht op de site en daarmee het opwaaien en verspreiden van stof op de site en in de buurt. De windkracht wordt bovendien opgevolgd met de windbarometer, die aangeeft of sommige logistieke activiteiten uitgesteld of stopgezet moeten worden. Sinds de ingebruikname van de windbarometer op de site in januari 2021 werden de activiteiten 54 keer aangepast aan de windsnelheid.


Tabel lood-in-bloedmetingen

Het PIH voert halfjaarlijks op vrijwillige basis het lood-in-bloedonderzoek bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit in de wijken Moretusburg en Hertogvelden. Als gevolg hiervan varieert telkens de samenstelling en het aantal deelnemende  kinderen. Het aantal deelnemende kinderen neemt mede af als gevolg van het feit dat er heel wat gezinnen met jonge kinderen zijn verhuisd, nadat ze ingegaan zijn om het aanbod van Umicore om hun woning te kopen. De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar op de website van het PIH

Tabelgegevens afkomstig van de halfjaarlijkse lood-in-bloedonderzoeken van het PIH.

Lood in bloed Juni 2021 December 2021  Juni 2022 December 2022 
Gemiddeld µg/dl 3.42 2.91 3.03 2.25
Aantal kinderen in zone 1 direct naast de site >5 µg/dl 18, waarvan 4 >10 µg/dl 14, waarvan 0 >10 µg/dl 5, waarvan 2 >10 µg/dl 2 waarvan 0
> 10 µg/dl
Aantal kinderen >5 µg/dl 44 27 19 NB*
Aantal kinderen >4 µg/dl NB* NB* NB* 8
Aantal kinderen >10 µg/dl 5 4 – waarvan 1 kind met >20 µg/dl 3 0
Aantal geteste kinderen van de kinderen die in Moretusburg / Hertogvelden wonen 261 van de 406 232 van de 361 177 van de 331 127 van de 270


*µg/dl = microgram per deciliter bloed 
*NB = niet beschikbaar

Media Relations

Caroline Jacobs

Caroline Jacobs

T: +32 2 227 7129
E-mail