Manager responsible sourcing

Belgium - Brussels
Environmental Social Governance
Product Management, EHS

Gepubliceerd op 26-05-2023

Over Umicore

Schadelijke voertuigemissies verminderen. Een nieuw leven geven aan gebruikte metalen. De auto's van de toekomst van energie voorzien. Als wereldwijde materiaal- en technologiegroep passen wij onze specialistische kennis toe om materialen en oplossingen aan te bieden die essentieel zijn voor het dagelijks leven. Wij willen duidelijk wereldleider zijn in materialen voor schone mobiliteit en recycling en hebben onze duurzaamheidsaanpak omgezet in een nog groter concurrentievoordeel. Met zulke ambities, stel je voor wat jij zou kunnen doen?

Over onze corporate/ondersteunende functies

Een wereldwijde organisatie. Niet alleen de mensen in onze industriële vestigingen en technische centra zijn van vitaal belang voor de groei van Umicore. In al onze ondersteunende functies zorgen we ervoor dat we blijven groeien en evolueren - of het nu is door ervoor te zorgen dat onze beslissingen commercieel haalbaar zijn, door onze reputatie te verbeteren, door nieuwe klantenrelaties op te bouwen of door de juiste mensen te vinden die kunnen voortbouwen op wat we al hebben bereikt. De verscheidenheid van ons werk betekent dat we niet stil kunnen blijven staan. We moeten nieuwe manieren vinden om dingen te doen, nieuwe oplossingen ontdekken en nieuwe ideeën ontwikkelen. En dat is waar jij in beeld komt.

Wat je gaat doen

Wij zijn op zoek naar een gepassioneerd, toegewijd en bekwaam persoon om ons team te versterken als Manager responsible sourcing! In deze functie ben je verantwoordelijk voor een verantwoorde inkoop van kobalt (voor batterijmaterialen en andere toepassingen) en voer je due diligence uit op onze kobaltwaardeketen. Dit omvat de dagelijkse uitvoering en handhaving van ons Kader voor Duurzame Aankoop van Kobalt; het beheren en coördineren van zowel interne als externe audits met betrekking tot onze kobaltwaardeketen; en het voortdurend verbeteren van ons Kobaltkader in overeenstemming met de duurzaamheidsdoelstellingen van Umicore.

Uw verantwoordelijkheden omvatten:

1. Het implementeren en versterken van ons Kader voor Duurzame Aankoop voor Kobalt om niet alleen de naleving te garanderen, maar ook te streven naar leiderschap op dit gebied.

2. Het uitvoeren van due diligence controles op leveranciers, waaronder risicobeoordelingen, achtergrondcontroles, betrokkenheid van leveranciers en belanghebbenden, risicobeperking en herstel, terwijl je het goedkeuringscomité begeleidt bij het nemen van weloverwogen beslissingen.

3. Het uitvoeren van duurzaamheidsbezoeken aan onze leverancierslocaties, op basis van de in het kader uiteengezette vereisten.

4. Het leiden en coördineren van audits door derden van Umicore-vestigingen en zakenpartners om de duurzaamheid van kobaltmaterialen te garanderen.

5. Als eerste contactpersoon fungeren voor duurzaamheidsvragen over kobaltmaterialen en tijdig antwoorden op verzoeken van derden.

6. De belangen en doelstellingen van Umicore op het vlak van duurzame batterijgrondstoffen vertegenwoordigen en verdedigen bij brancheverenigingen en andere externe belanghebbenden.

7. De draagwijdte en voordelen van het kader intern communiceren.

8. Organiseren van en/of bijdragen tot opleidingen voor belanghebbenden via de ESG Academy.

9. Het ondersteunen van leverings- en verkoopteams in hun communicatie met leveranciers en klanten.

10. Identificeren van nieuwe risico's of ontwikkelingen die onze inkoopmethoden kunnen beïnvloeden.

11. Zorgen voor de aanpasbaarheid van het kader door de ontwikkeling van sjablonen, schriftelijke procedures en kennisoverdracht.

12. De strategie van Umicore voor verantwoord inkopen en duurzaam ondernemen helpen uitvoeren, niet alleen voor de waardeketen van de batterijen maar ook voor de bredere Umicore Groep.

Als u gepassioneerd bent door duurzaamheid en verantwoord inkopen, over uitstekende interpersoonlijke vaardigheden beschikt en op zoek bent naar een echte impact op het terrein, dan horen wij graag van u. Sluit je aan bij onze missie om een positieve impact te hebben op mens en planeet!

Wie we zoeken

- Een masterdiploma;

- Minimaal 3 jaar ervaring in een relevant domein met betrekking tot duurzaamheid/verantwoord inkopen (idealiter in een zakelijke en/of bedrijfsfunctie);

- Een vermogen om nauwkeurig en met oog voor detail te werken;

- Een kritische denker

- Sterke communicatie- en rapportagevaardigheden;

- Een goed gevoel voor het stellen van prioriteiten bij het hanteren van een grote stroom informatie (sterk timemanagement);

- Het vermogen om zelfstandig te werken met een can-do mentaliteit;

- Het vermogen om in een multiculturele omgeving te werken (beheersing van het Engels).

Wat wij bieden

Wij willen voorop lopen. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers. Daarom streven we ernaar een omgeving te creëren waarin we allemaal kunnen slagen, en een cultuur waarin we allemaal ideeën kunnen uitwisselen, onze expertise kunnen ontwikkelen en onze carrière kunnen uitbouwen. Wij streven naar een inclusieve werkcultuur die alle werknemers gelijke kansen biedt, ongeacht hun verschillende achtergronden. Zoals u van een wereldwijd toonaangevende organisatie mag verwachten, belonen wij uw bijdrage ook met een concurrerend salaris en voordelen. Met dit alles en meer, kunt u zich voorstellen wat u zou kunnen doen?

Als onze baanbrekende aanpak ons een leider in duurzaamheid kan maken, stel je dan eens voor wat jij zou kunnen doen?

Solliciteer