OVAM bodemmetingen in Hoboken tonen aan dat stofuitval in 2020 niet tot nieuwe verontreiniging geleid heeft

Regional website Belgium

Naar aanleiding van de verhoogde lood-in-bloedwaarden bij de kinderen in Moretusburg en Hertogvelden in het voorjaar van 2020 besliste de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om een bijkomend bodemonderzoek te doen op verschillende plaatsen in de omgeving van de recyclagesite van Umicore in Hoboken. De OVAM wilde nagaan of de verhoogde stofuitval in het voorjaar van 2020 – als gevolg van extreme weersomstandigheden – tot nieuwe bodemverontreiniging geleid zou kunnen hebben. In het onderzoek is er geen verband gevonden tussen de verhoogde stofuitval begin 2020 en nieuwe verontreiniging. 

Het bodemonderzoek omvatte 99 metingen in een omtrek van 1 kilometer rond de fabriek. Deze meetplaatsen bevinden zich op locaties waar kinderen samenkomen, zoals scholen en speeltuintjes.

Het onderzoek wijst nu uit dat er op 5 meetpunten (verspreid over 2 percelen) op een totaal van 99 meetpunten, waarden boven de risicogrens voor lood werden gemeten, waarbij op één van deze twee ook een overschrijding van arseen vastgesteld werd. Het onderzoek linkt de oorzaak van de overschrijding op de ene meetplaats aan historische stofuitval, terwijl de overschrijdingen op de tweede plaats naar alle waarschijnlijkheid terug te voeren zijn op de recente heraanleg van het terrein of doordat in het verleden verontreinigd puin aan de toplaag van de bodem is toegevoegd.  

Umicore blijft verantwoordelijkheid nemen 

Umicore blijft haar verantwoordelijkheid nemen en werkt verder samen met de overheden om op basis van hun advies de nodige extra onderzoeken en waar er een link is met de activiteiten altijd saneringen te doen. De bestaande hygiënemaatregelen voor wie in de buurt van de site van Umicore in Hoboken woont, blijven van kracht en Umicore onderzoekt op welke manier de betrokken organisatie nog beter kan ondersteunen op het vlak van sensibilisering en het opvolgen van die hygiënemaatregelen.

Voor meer informatie

Marjolein Scheers

T: +32 2 227 71 47
E-mail