Innovatie

Onderzoek en ontwikkeling

Als materiaaltechnologiebedrijf streven wij ernaar te blijven voldoen aan de behoeften van een snel veranderende wereld en zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen voor onze klanten.

Onderzoek en ontwikkeling is een belangrijke component van vernieuwingsgerichte groei. Meer dan 900 collega's in 20 onderzoeks- en techniekcentra wereldwijd zijn betrokken bij de O&O van Umicore.  Hun belangrijkste focus ligt bij de ontwikkeling van technologieën die belangrijke wereldwijde uitdagingen aanpakken, zoals schone mobiliteit en de schaarste van grondstoffen. Elk jaar investeert Umicore € 140 miljoen in deze initiatieven.

Wij geloven in de kracht van samenwerking bij onze zoektocht naar technische oplossingen. Om die reden onderhouden we goede relaties met universiteiten, onderzoeksinstituten, klanten en leveranciers overal ter wereld. Wij belonen ook wetenschappelijke uitmuntendheid via onze 'Umicore Materials Technology Award'.

Innovatie is een van de waarden van Umicore en wij moedigen alle collega's aan om nieuwe en betere mogelijkheden te zoeken om de dingen anders aan te pakken, ongeacht hun functie of achtergrond. Om dit aan te moedingen belonen wij uitmuntendheid in innovatie met onze interne 'Umicore Innovation Award'.

Innovation awards

Umicore reikt zijn 'Innovation Awards' om de twee jaar uit. Deze prijzen zijn een stimulans en erkenning voor medewerkers die met hun bijzonder innovatieve ideeën naar buiten komen.

De prijzen wekken heel wat interesse en enthousiasme op in de hele organisatie. Alle ingediende projecten worden beoordeeld door een jury die uit zowel interne als externe experts bestaat. Zij bekronen een winnend team voor elke categorie.

Er zijn vijf categorieën bepaald om de hele reeks activiteiten van Umicore te dekken:

  • Wetenschap en technologie
  • Technische procesverbetering
  • Niet-technische procesverbetering
  • New Business Development
  • Milieu, gezondheid & veiligheid

Umicore Materials Technology Award

Elk jaar reikt Umicore een "Umicore Materials Technology Award" uit. In 2017 kent Umicore deze prijs – voor een bedrag tot 10.000 euro - toe aan een doctoraat, behaald tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016 aan een erkende universiteit (wereldwijd) in de volgende sectoren:

  • Recycleren / schaarsheid van hulpbronnen (gerelateerd aan metalen).
  • Materialen voor katalysatoren
  • Materialen voor batterijen

Umicore streeft ernaar de cruciale rol die fundamenteel academisch onderzoek moet spelen in de industrie en de samenleving in zijn geheel te benadrukken: mede dankzij de wetenschappelijke zoektocht naar intelligente oplossingen voor schone technologie kan onze samenleving duurzamer worden.

Umicore hecht veel belang aan de strenge wetenschappelijke normen van de prijs en krijgt hierbij ondersteuning van haar partners (het FWO en FNRS) voor de selectie van de laureaten en de waarborg voor de uitmuntendheid van de prijzen.

De regels en inschrijvingsformulieren zijn te vinden op de websites van het FWO en FNRS