Duurzaamheid

Algemeen

Onze belangrijkste bijdrage aan een duurzame wereld draait om de producten en diensten die wij onze klanten wereldwijd leveren. De sectoren waar wij de meest sprekende bijdragen leveren, zijn:

  • De schaarste van grondstoffen: de vraag naar metalen neemt tegenwoordig steeds toe, maar ze worden steeds schaarser. Umicores recyclagecapaciteiten herwinnen meer dan 20 elementen, met inbegrip van edel- en andere metalen.
  • Zuivere lucht: wereldwijde inspanningen om striktere uitstootnormen zorgen wereldwijd voor groeimogelijkheden in de markt van katalysatoren in de automobielindustrie, in zowel personenwagens als zware voertuigen.
  • Elektrisch aangedreven voertuigen: de groeiende markt voor lithium-ionbatterijen drijft de vraag naar onze kathodematerialen voor herlaadbare batterijen op.

Economisch

Umicore heeft evenwel uitstekende groeivooruitzichten wat betreft de producten en diensten die gebaseerd zijn op het streven naar schonere mobiliteit (autokatalysatoren en herlaadbare-batterijmaterialen). Hetzelfde geldt voor gebieden waar een efficiënt grondstoffengebruik centraal staat, via ons bedrijfsmodel in gesloten kringloop, dat de recyclage van edele en speciale metalen verzekert. Op basis van een groot groeipotentieel in deze sectoren heeft Umicore de ambitie om haar winsten tegen 2020 te verdubbelen in vergelijking met 2014. Dit moet bovendien resulteren in een evenwichtiger portfolio, als de drie bedrijfstakken geleidelijk aan gelijke bijdragen gaan leveren aan de verdiensten. Het is ons doel een rendement van meer dan 15% te bereiken gedurende deze periode.
Ontdek hier meer over de economische aspecten van Horizon 2020.

Waardeketen en maatschappij

Horizon 2020 weerspiegelt een proactieve visie op Umicore’s aanwezigheid in de algemene waardeketen. We streven ernaar onze duurzaamheidsaanpak in de waardeketen optimaal te benutten zowel stroomopwaarts (met onze leveranciers) als stroomafwaarts (producten en diensten). Vanuit het perspectief van toevoervereisten wil Umicore een groter concurrentievoordeel bekomen door een ethisch verantwoorde bevoorrading en gesloten-kringloopaanbod te promoten. In termen van duurzame producten en diensten streeft Umicore ernaar verder competitief voordeel te behalen door de ontwikkeling van producten die specifieke duurzaamheidsvoordelen hebben zoals de vermindering van schadelijke stoffen of de verbetering van materiaal- en energie-efficiëntie.    

Lees meer over de waardeketen en maatschappelijke prestaties van Umicore
Ontdek meer >

Raadpleeg het Charter voor Duurzame Aankopen van Umicore
Ontdek meer >

Raadpleeg Umicore’s beleid wat betreft de “Verantwoorde wereldwijde toelevering van mineralen uit door conflicten getroffen gebieden en risicogebieden”
Ontdek meer >

Eco-efficiëntie

Wij streven naar een nog efficiënter gebruik van metalen, energie en andere middelen in onze operaties. Wij zullen hiervoor verdergaan met selectieve, op eco-efficiëntie gerichte initiatieven in business units en sites waar ze een overtuigende waarde creëren, bijvoorbeeld door lagere kosten of een geconsolideerde vergunning.

Aantrekkelijke werkplek

Een aantrekkelijke werkplek is een veilige, gezonde en uitdagende werkplek. Umicore wil een werkplek worden zonder ongevallen met arbeidsverlet. Inzake de bescherming van de veiligheid en gezondheid op het werk streven wij ernaar de blootstelling van werknemers aan bepaalde metalen verder te verminderen. Inzake engagement ten opzichte van mensen willen we ook vooruitgang boeken bij een aantal specifieke thema’s van strategisch belang, met name talentbeheer, diversiteit en inzetbaarheid.

Lees meer over onze algemene duurzaamheidprestaties

Lees meer

Lees meer over het bestuur bij Umicore

Lees meer

Lees meer over onze waarden

Lees meer