Over Umicore

Umicore is vandaag een wereldspeler in materiaaltechnologie en recyclage, met een 10.400 werknemers en inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,3 miljard (omzet van € 13,7 miljard) in 2018.

Umicore’s inkomsten zijn voornamelijk afkomstig uit deze activiteiten waar ook haar O&O op toespitst is en die gebaseerd zijn op schone technologieën zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor herlaadbare batterijen en recyclage. . De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Onze rol in duurzaamheid

Umicore heeft belangrijke investeringen gedaan op vlak van schone technologieën zoals uitstootkatalysatoren en materialen voor herlaadbare baterijen. Onze doelstelling is om onze sociale en milieu inspanningen nog verder te verbeteren.

Lees meer

Innovatieve engagementen

Innovatie is het omzetten van een goed idee (zoals een uitvinding) in nieuwe en verbeterde producten, processen en businesses. Het is de ultieme drijfveer voor lange termijn winst en groei.

Lees meer