Milieu

Geurhinder van 17 oktober niet afkomstig van Umicore Hoboken

Tijdens de ochtend van 17 oktober werd er omstreeks 7u50 chemische geurhinder vastgesteld door buurtbewoners. De brandweer van Antwerpen is ter plaatse gekomen en stelde vast dat deze niet van bij ons kwam.

Deze was afkomstig van bij Jacobs Beton in Hemiksem. De buurtbewonders die hierover een melding hebben gemaakt,  krijgen feedback van de milieuwacht Antwerpen.

Bekijk onze milieuresultaten online

Vlak naast de site in Hoboken staan 3 meetposten waarin we de aanwezigheid van lood in de omgeving meten. Op de foto zijn meetpost G, meetpost 23 en de meetpost op het Constantin Meunierplein aangeduid.

U krijgt maandelijks een update van de resultaten van onze metingen van lood in uitvallend stof en lood in PM10 stof. We geven telkens een overzicht van de glijdende jaargemiddelden op de drie meetposten.

 

PM10-stof

PM10-stof zijn deeltjes kleiner dan 10 micron. 1 micron is 1/1000ste van een millimeter. Om een idee te geven: een menselijk haar is tussen 50 en 70 micron dik. Dat is zo fijn dat je het met het blote oog niet kan zien. Rook van een sigaret bijvoorbeeld, zit vol met fijn stof. Doordat het zo licht is, blijft PM10 heel lang zweven en wordt het door de wind meegenomen. Zo vinden we het terug in de meetposten. Het gevaar van PM10-stof schuilt er in dat het diep in de longen kan terechtkomen.

Grafiek: metingen tot en met oktober 2019

Uitvallend stof of grof stof

Grof stof valt vrij snel terug op de grond en kan dan opwaaien. Zo verplaatst het zich in sprongen. Eens op de bodem kan het worden meegedragen in de woning of door kinderen worden opgepikt als ze op de grond spelen. Als ze hun vuile handjes in de mond steken, kunnen de metalen in het lichaam worden opgenomen.

Grafiek: metingen tot en met september 2019

De overheid organiseert telkens in het voorjaar en in het najaar bloedafnames voor de kinderen in de buurt. Aan die bloedafnames kunnen de ouders in de buurt hun kinderen vrijwillig laten deelnemen. De resultaten worden individueel aan de ouders bezorgd. Er volgt ook nog een infofolder met de globale resultaten en met tips voor een optimale hygiëne.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om aan deze bloedafnames deel te nemen. U kan zelf preventief werken door de adviezen inzake milieu en gezondheid nauwgezet te volgen.

Vragen over uw gezondheid of die van uw kinderen?

Neem contact op met de Medisch Milieukundige van de stad Antwerpen, Kathleen Degroeve: telefonisch op 03 605 15 82, of per e-mail via kathleen.degroeve@ logoantwerpen.be

Uw vragen of suggesties zijn steeds welkom via ons groene nummer 0800 93739 of op siteHoboken.communicatie@umicore.com.