Site Hoboken: kortsluiting oorzaak incident 22 juni

Regional website Belgium

Woensdagmorgen deed er zich een incident voor aan een van onze productie-installaties aan de kant van de Schelde. De situatie was snel onder controle. Als gevolg van deze gebeurtenis hebben we op onze meetpunten in Moretusburg geen verhoogde concentraties aan metalen in fijn stof opgemeten. 

De installatie werd zo snel mogelijk op een gecontroleerde manier tot stilstand gebracht en zal pas opnieuw worden opgestart wanneer duidelijk is hoe we dit kunnen voorkomen. Ondertussen is het onderzoek afgerond.

Het onderzoek toonde aan dat een kortsluiting bij werken in de installatie aan de basis ligt van het incident. Door de kortsluiting trad er een netwerkfout op waardoor de ventilatoren in ‘stop’-modus is overgegaan.

Het besturingssysteem wordt aangepast en de robuustheid van het technische wordt versterkt. Er zal ook een extra systeem worden toegevoegd waarbij de installatie kan bediend worden los van het huidige besturingssysteem. Op die manier wordt de kans op herhaling van dergelijk incident tot een minimum herleid.