Terms of UsePrivacy and Cookie NoticeGeneral Terms & Conditions Sustainable Procurement CharterSupplier Zone Brief aan buren Moretusburg | Umicore

Brief aan buren Moretusburg

Regional website Belgium

Betreft: aankoop woningen door Umicore in Moretusburg

Beste buur

In september 2020 heeft Umicore het aanbod gedaan om woningen te kopen in de wijk Moretusburg. Hierbij maken we een onderscheid tussen de zone die grenst aan de fabrieksafsluiting (tussen de Curiestraat en de Achturendagstraat), zone 1 genoemd, en het deel van de wijk tussen de Achturendagstraat en de Kapelstraat, zone 2. In zone 1 kan iedereen zijn/haar woning verkopen, terwijl in zone 2 het aanbod geldt voor inwoners met jonge kinderen (tot 12 jaar) en jonge gezinnen die de intentie hebben om een gezin te stichten. 

Het is de wens van Umicore om zone 1 om te vormen tot een groene zone die een buffer met de fabriek zal vormen. De huizen in zone 2 zullen een nieuwe bestemming krijgen met focus op woonfunctie.

Bijkomende premie

Er is veel belangstelling voor dit aanbod, waarmee we het buren mogelijk willen maken om een gelijkwaardige woning te kopen.  Begin maart toonden reeds 170 eigenaars interesse, vooral in zone 1, en het aantal neemt nog toe.  Een beëdigd schatter maakte onder supervisie van de stad Antwerpen de prijsbepaling van de huidige woning op. Dit prijsvoorstel vullen we aan met een supplement dat bepaald werd door een marktstudie van onafhankelijke schatters om een gelijkwaardige woning te kunnen aankopen in een andere wijk. Ondertussen hebben we al aan een 70-tal eigenaars een voorstel overgemaakt. 

Enkele eigenaars lieten ons weten dat het supplement,  vooral voor kleinere woningen, ontoereikend was om in een andere wijk een gelijkwaardige woning te vinden. We hebben deze terugkoppeling ter harte genomen.  Daarom heeft Umicore beslist om een bijkomende inspanning te doen voor de woningen met de laagst geschatte waarde en het bod op te trekken. De bijkomende premie zal groter zijn voor kleine woningen.  De grootste woningen (met de grootste grondoppervlakte) zijn reeds marktconform ingeschat. Het prijsvoorstel zal daarom voor deze grotere woningen nauwelijks veranderen. De eigenaars die intussen hun offerte al gekregen hebben of al op het voorstel zijn ingegaan, zullen natuurlijk eenzelfde aangepaste berekening krijgen. 

We zullen de eigenaars in de komende dagen persoonlijk contacteren met een bijgewerkte offerte. De eigenaars die nog geen offerte hebben gekregen, zullen onmiddellijk de berekening volgens de nieuwe methode krijgen.

Verhuizen van zone 1 naar zone 2

Sociale huurders van Woonhaven die in zone 1 wonen, zullen kunnen verhuizen naar woningen die Umicore in zone 2 zal verwerven. Zo kunnen ze in Moretusburg blijven wonen. 

We kregen ook de vraag van eigenaars in zone 1 (zonder jonge kinderen of kinderwens) om te kunnen verhuizen naar een woning in zone 2. Dat zullen we ook mogelijk maken. Het is nog te vroeg in het proces om concrete toewijzingen te doen, maar we raden u aan om ons te contacteren indien u hierin geïnteresseerd zou zijn.

Contacteer ons

Het is ook nog steeds mogelijk om uw interesse voor een mogelijke verkoop kenbaar te maken, voor zover u daarvoor in aanmerking komt. U kan ons steeds contacteren op Wijzijnburen@eu.umicore.com. 

Hebt u hierover nog andere vragen? Dan kunt u ons bereiken via: