12 Feb 2018

Umicore België voor de 13de keer op rij Top Employer

Wij zijn ook dit jaar weer verkozen tot Top Employer. Met zijn jaarlijkse, internationale onderzoek certificeert het Top Employers Institute overal ter wereld toonaangevende werkgevers die uitstekende werkomstandigheden bieden, talent koesteren en ontwikkelen op alle niveaus van de organisatie en er voortdurend naar streven hun tewerkstellingspraktijken te optimaliseren. Umicore ontving de Top Employer-certificering voor de dertiende keer in België.

Geert Walschap, HR Director Western & Southern Europa:

“We ontvangen het Top Employer certificaat voor de dertiende keer. Een unieke prestatie, met de hoogste scores op ‘talent strategy’ en ‘company culture’. Een mooie erkenning voor twee thema’s waar we hard aan werken en die super belangrijk zijn om de uitdagingen in een zeer competitieve arbeidsmarkt aan te gaan.

Het is onze ambitie om het engagement van iedereen nog verder te versterken. Samen met vertegenwoordigers uit de Business Units kwamen we tot zes pijlers:

erkenning, verbondenheid, richting, authenticiteit, zelfontplooiing en vertrouwen. Zij vormen een kompas en een stevige fundering voor ons toekomstig personeelsbeleid!”

Meer informatie over het Top Employers Institute en de Top Employers-certificering vind je op www.top-employers.com

Ben je geïnteresseerd in een loopbaan bij Umicore? Ga naar http://www.umicore.com/nl/careers/