25 Oct 2018

Thomas More en Umicore slaan handen in elkaar om leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek met lespakket STEM

Op 24 oktober verwelkomde Umicore heel wat geïnteresseerde leerkrachten uit middelbare scholen in de regio Kempen. Tijdens dit evenement stelden Umicore en Thomas More het educatief lespakket voor dat de studenten leerkrachtenopleiding Thomas More ontwikkelden in samenwerking met Umicore. Thema van dit lespakket is duurzame technologie met Umicore als voorbeeld. Aan de hand van lesopdrachten en praktische proefjes maken de leerlingen kennis met de wereld van duurzame technologieën.

Met dit educatief pakket willen we jongeren enthousiast maken voor wetenschap en techniek. We willen hen aanzetten tot wetenschappelijk denken, nieuwsgierigheid, creativiteit en innovatie.