20 Dec 2018

Lood in bloed van kinderen in Moretusburg historisch laag

Het lood in bloed van de kinderen in Moretusburg wordt om het half jaar gemeten. De laatste resultaten zijn historisch laag en het gemiddelde ligt duidelijk onder de norm. De verschillende aanpassingen aan de Loodraffinaderij hebben hier zeker aan bijgedragen.

Toch heeft nog bijna 1 op de 4 kinderen een waarde die boven de aanbeveling van 5 µg/dl bloed ligt. We blijven dus verdere acties ondernemen om dit naar beneden te krijgen.