20 Sep 2018

Hoboken: Infosessie schept duidelijkheid voor buurt

Naar aanleiding van de brand op 12 september op de site te Hoboken vond op woensdag 19 september een infosessie voor buurtbewoners plaats in het bedrijfsrestaurant van Umicore. Samen met twee kapiteins van de brandweer mochten senior vice president van Umicore Hoboken Luc Gellens en departementshoofd Leefmilieu Michiel Ceulemans iets meer dan 50 buurtbewoners ontvangen.

De brandweer heeft meer uitleg gegeven over de brand. De stoffen die zijn beginnen ontbranden, kwamen uit een scrubberinstallatie. Ook wel gaswasser genoemd. Deze installatie reinigt de gassen vooraleer ze uitgestoten worden. Het onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand loopt nog. Het incidentenonderzoek is opgestart. Preventie, R&D en het management van de betrokken dienst zijn hier volop mee bezig.

Umicore heeft nadien samen met de brandweer inzicht gegeven in de milieumetingen en bevindingen. Tijdens de brand zijn er door de stadsbrandweer de hele tijd metingen uitgevoerd om de aanwezigheid van gevaarlijke en toxische stoffen in de vrijgekomen rook te bepalen.Ook Umicore heeft versneld de meetposten in de buurt geanalyseerd. Daaruit bleek dat er aan de meetpost op het Constantin Meunierplein geen significante verhoging van lood, cadmium of arseen was ten gevolge van de brand. De meetpost aan de Curiestraat, het dichtst bij de brand, kon wel een kortstondige verhoging van de lood, cadmium en arseenwaarden vaststellen meteen na de brand. Het daggemiddelde voor deze stoffen vertoonde echter geen significante verhoging.

Tot slot was er tijd voor vragen en antwoorden, en dat waren er heel wat. Verschillende thema’s kwamen aan bod: Seveso alarm, was er ontploffingsgevaar, invloed op gezondheid, maatregelen naar de toekomst, ... Deze informatieavond werd geapprecieerd door de aanwezigen: de buurtbewoners kregen een beter inzicht in de feiten, terwijl de brandweer en de directie van Umicore werd gewezen op de noden en bezorgdheden van de bevolking.