Optiek en displays

Platinum Engineered Materials

Wij zijn gespecialiseerd in ontwerp, fabricage en marketing van componenten op platinabasis met buitengewone functionaliteit. Wij helpen de chemische sector bij ammoniakoxidatie en de glasindustrie bij het maken van glazen met een hoge zuiverheidsgraad.

Bezoek site

Onze unieke single-sourceportfolio

  •  Apparatuur (zoals roerders, plunjers, raffinagekamers, bushings) voor een hoge zuiverheid en vezelglasproductie.
  • Gebreide en geweven enkel- en meerlagige katalysatorweefsels en gaasweefsels in ammoniakoxidatieprocessen (salpeterzuur- en waterstofcyanideproductie).
  • Aanvullende engineeringdiensten waardoor uitzonderlijke productdesigns en -functionaliteiten mogelijk worden.
  • Onderliggende beschermde ontwikkelde PGM-materialen (Platinum Group Metals) en topproductietechieken. In voorbije paragrafen formuleerden we altijd volzinnen, hier wordt het meer een opsomming van puntjes.

Elementen

Pt Platinum
Rh Rhodium
Pd Palladium
Lees meer op de groepwebsite

Contactinformatie

Umicore AG & Co. KG Rodenbacher Chaussee 4 D-63457 Hanau-Wolfgang Germany Tel.: +49 6181 59 5287 Fax: +49 6181 59 5204 Email: platinum@eu.umicore.com