Elektronica

Precious Metals Refining

Umicore Precious Metals Refining heeft de meest gesofisticeerde recyclagefaciliteit voor edelmetalen. Wij herwinnen 20 edel- en non-ferrometalen uit industriële residuen, elektronisch schroot, de automobielindustrie en industriële katalysatoren en brandstofcellen.

Bezoek site

Uitmuntend in raffinage

In de huidige industriële samenleving is het gebruik van diverse metalen enorm toegenomen en de industriële residuen en afgedankte producten worden steeds complexer. Om deze toenemende vraag en complexiteit aan te kunnen heeft Umicore Precious Metals Refining zijn activiteiten in Hoboken, België uitgebreid. Onze processen zijn gebaseerd op complexe lood-koper-nikkel-metallurgie. Wij gebruiken deze basismaterialen als collectoren voor edelmetalen en andere metalen.

Elementen

Sn Tin
Te Tellurium
Ag Silver
Se Selenium
Ru Ruthenium
Rh Rhodium
Pt Platinum
Pd Palladium
Ni Nickel
Pb Lead
Ir Iridium
In Indium
Au Gold
Cu Copper
Bi Bismuth
As Arsenic
Sb Antimony
Lees meer op de groepwebsite

Contactinformatie

Umicore Precious Metals Refining Adolf Greinerstraat 14 2660 Hoboken Belgium Tel.: +32 3 821 71 11 Fax: +32 3 821 78 07 Email: preciousmetals@umicore.com