The Umicore Way

Materials for a better life

Wij geloven dat metaalhoudende materialen een bijzondere plaats innemen, aangezien ze efficiënt en eindeloos kunnen worden gerecycleerd en daardoor de basis vormen voor duurzamere producten en diensten.

Klanten

Wij leggen ons toe op het ontwikkelen, produceren, toepassen en recycleren van metaalhoudende materialen en werken mee aan oplossingen die een beroep doen op materialen. Wij bundelen onze vaardigheden in metaalkunde, scheikunde en materiaalkunde in functie van de behoeften, toepassingen en systemen van onze klanten. Wij willen de voorkeursleverancier zijn voor onze klanten.

Waarden

Openheid, innovatie, respect, teamwerk en toewijding zijn cruciaal voor ons succes. Wij leggen aan elkaar verantwoording af voor deze waarden en promoten ze binnen onze teams.

Werknemers

Wij streven ernaar een aantrekkelijke werkgever te zijn voor zowel huidige als toekomstige werknemers.

Aandeelhouders

Wij streven ernaar waarde te creëren voor onze aandeelhouders en focussen hierbij in de eerste plaats op middellange en lange termijn.

Milieu

In het kader van ons engagement voor duurzaamheid houden we rekening met de milieu-impact van onze activiteiten en streven we ernaar onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren.

De samenleving

We laten ons leiden door fundamentele mensenrechten en leven deze rechten na overal ter wereld waar we actief zijn. We engageren ons in de gemeenschappen rond onze werkzaamheden en communiceren op een transparante manier met onze aandeelhouders.

Organisatie

We geloven erin elk van de Business Units een grote mate van autonomie toe te vertrouwen. De Business Units zijn echter rekenschap verschuldigd voor hun bijdrage aan de waardecreatie van de onderneming en het engagement voor duurzame ontwikkeling.

Integer ondernemen

Waar we ook actief zijn, onze reputatie is een waardevolle troef. We onthouden ons van alle handelingen die de goede naam van Umicore kunnen aantasten.

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how we use them, and how to change your cookie settings, please read our Terms of Use and Privacy and Cookie Policy. By accepting, you consent to the Terms and the Policy.

ALWAYS ON
Necessary Cookies
Necessary Cookies are Cookies that are required for the Website to operate as intended by Umicore. Necessary Cookies do not identify you as an individual and, if you do not accept them, then some features of the Website may not function properly.
ON
OFF
Analytical Cookies
Analytical Cookies are Cookies that help Umicore improve the Website by collecting User Data. Analytical Cookies do not identify you as an individual and all User Data that is collected by Analytical Cookies is aggregated and anonymous.